Digital fördjupning: Kognitivt stöd - en introduktion

Kognitivt stöd är stöd för tanke och minne. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om vad kognitiva funktionsnedsättningar och kognitivt stöd är.

Kursen vänder sig till dig som är anhörig till ett barn eller en vuxen person med en kognitiv funktionsnedsättning. Du får ta del av en mängd exempel på kognitivt stöd inom flera områden.

Webbkursen innehåller:

  • Kognition och kognitiva funktioner – definitioner och beskrivning
  • Kognitiv funktionsnedsättning – vad kan vara svårt och vad kan fungera som stöd?
  • Kognitivt stöd – anpassningar, strategier och hjälpmedel. Vad är kognitivt stöd och hur får man tillgång till det?

Innehållet presenteras i text, bilder och videofilmer. Kursen innehåller även material du kan ladda ner. 

Praktisk information om kursen

Kurstid

Kursen tar cirka tre timmar att gå igenom. Du kan göra kursen vid en dator, surfplatta eller smartphone. Kursen är öppen under fyra veckor. Under den tiden kan du logga in så många gånger du behöver.

Startdatum: 23 oktober 2024

Slutdatum: 22 november 2024

Inloggning

Kursen ges via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB:

www.sob.1177.se

  • Inloggningsinformation får du under kursstartsdagen per e-post.
  • Kontrollera att meddelandet inte hamnat i spam- eller skräpmapp.
  • Inloggning sker med BankID.

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Avboka din plats så snart du vet att du inte kan komma.

  • Om man inte hinner ta del av hela kursen inom avsatt tid finns möjlighet att anmäla sig igen vid senare kurstillfälle. Skriv gärna till din behandlare i den digitala kursen och fråga hur du kan göra.
  • Avbokning ska ske 24 timmar innan kursstart, annars betraktas det som sent återbud och noteras i patientjournal. 
  • Om man inte påbörjar kursen inom kurstiden och inte heller meddelar Adhd-center om detta kommer det att räknas som ett uteblivet besök. Uteblivna besök registreras också i patientjournal. 

Avboka via:

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla digitala fördjupningar i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Webbkurs