Fördjupning för föräldrar med egen adhd/add-diagnos: Analysera beteenden

  • 2024-10-01

  • 9.30 - 12

  • Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

När tillvaron kantas av återkommande konflikter eller låsningar är det värdefullt att stanna upp och analysera beteenden för att se mönster och hitta lösningar. I kursen får du lära dig mer om hur du kan göra.

Många föräldrar till barn och tonåringar med adhd/add beskriver en tillvaro kantad av återkommande konflikter eller låsningar. I denna fördjupning går vi igenom strategier för att lättare förstå varför vissa icke önskade beteenden hos barnet förstärks, hur adhd-symtomen inverkar och vad man kan göra för att förebygga och hantera svåra situationer.

Fördjupningen består av tre träffar där fokus ligger på att hitta strategier som fungerar för både förälder och barn/tonåring samt stöd i det praktiska genomförandet.

Om Adhd-centers kurser för dig som är förälder med adhd/add

Att få vardagen att fungera när man har barn med adhd kan vara en utmaning. Har du som förälder dessutom själv adhd, blir det ofta extra krävande. På föräldrars efterfrågan erbjuder vi därför kurser specifikt för föräldrar som har adhd/add i syfte att hitta fungerande strategier baserat på ens eget sätt att fungera. Föräldrar till samma barn eller par får inte gå i samma grupp.

Praktisk information om kursen

Fördjupningen består av tre träffar. Varje träff är 2,5 timme. Träffarna sker i Adhd-centers lokaler.

Tider och datum

Träff 1: Tisdagen den 1 oktober 09:30-12:00

Träff 2: Tisdagen den 8 oktober 09:30-12:00

Träff 3: Tisdagen den 15 oktober 09:30-12:00

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. 

Om du inte kan komma, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla kurser för föräldrar med egen adhd/add-diagnos i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center