För syskon: Informationsträff

  • Adhd-center, Rosenlund

En träff med kunskap och erfarenhetsutbyte för syskon till barn och ungdomar med adhd och add

Syskon till barn och tonåringar med adhd eller add kan vilja ha mer information om vad diagnosen innebär samt få veta att de inte är ensamma om att ha adhd eller add i familjen.

På Adhd-centers informationsträffar för syskon får de veta mer om diagnosen. Det ges tillfälle att berätta och höra om andras erfarenheter samt att se att de inte är ensamma.

Träffen är en timme lång och hålls på Adhd-center. Träffen är för syskon som inte själva har en neuropsykiatrisk diagnos (det vill säga adhd/add eller autismspektrumdiagnos). 

Syskonträffarna delas upp utifrån ålder på syskonet som ska delta:

  • Informationsträff för syskon 9 till 12 år
  • Informationsträff för syskon 13 till 17 år

Se datum för syskonträffarna i kursbokningssystemet PingPong genom att trycka på "Gå till anmälan" nedan.

Avbokning

Om du har anmält ett syskon som inte kan komma, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan. Vi får då möjlighet att erbjuda någon annan plats på informationsträffen.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center