Kurser och föreläsningar hösten 2023

Nu finns höstens kurser, grupper och föreläsningar i kurskatalogen på habilitering.se. I det här nyhetsbrevet får du exempel på några av de kurser habiliteringen erbjuder.

Förebygga problembeteende – föreläsning

Den här föreläsningen riktar sig till dig som har barn med en funktionsnedsättning och som är upp till 17 år. Den ger verktyg för att skapa en god relation med ditt barn och för att förebygga beteendesvårigheter.
» Förebygga problembeteende

Framtiden för mitt vuxna barn

För dig som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning. Fyra gruppträffar med information, samtal och erfarenhetsutbyte. Teman som tas upp är bland annat stöd från samhället och att vara anhörig och förälder.
» Framtiden för mitt vuxna barn

Samspel med vuxna som har flerfunktionsnedsättning

För dig som är närstående till eller arbetar med en vuxen med flerfunktionsnedsättning. En kurs om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå och hur miljö och bemötande kan anpassas. Det finns också möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra.
» Samspel med vuxna som har flerfunktionsnedsättning

Kommunikation och AKK – en introduktion

För närstående och personal runt ett barn eller en vuxen med begränsad kommunikation, i behov av fler sätt att kommunicera än enbart tal. Kursen ger kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
» Kommunikation och AKK

Förstå och hantera stress

Det här är en kurs för dig som har autism, är 15–17 år och har problem med stress. Du lär dig vad stress är och vad du kan göra för att hantera den bättre. I kursen är det 5–8 deltagare och två samtalsledare. Vi ses vid fyra tillfällen.
» Förstå och hantera stress

Koll på läget – smarta trix och praktiska prylar

I den här kursen får du tips som kan hjälpa dig att planera och komma ihåg det du ska göra. För att vara med ska du vara 13–17 år och ha autism. Ni träffas tre gånger.
» Koll på läget

IF-grupper

IF-grupper är samtalsgrupper för dig som är ungdom eller vuxen och har en intellektuell funktionsnedsättning (IF). Vi träffas 25 gånger. Vi pratar bland annat om vänskap, sexualitet och funktionsnedsättning. Det är olika grupper för olika åldrar.
» IF-grupper

Navigator ACT

För dig som är förälder till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning och som känner oro, stress eller nedstämdhet kopplat till föräldraskapet. 8–16 deltagare träffas vid sex tillfällen och fokuserar bland annat på acceptans, välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskapet.
» Navigator ACT (förälder till barn)
» Navigator ACT (föräldrar till vuxen)

Tittut – föräldrabarngrupp

För föräldrar till barn, 0–2 år, med en diagnosticerad eller misstänkt funktionsnedsättning. Grupperna träffas en gång varannan vecka med sångsamling tillsammans med barnen och fika för samtal mellan vuxna.
» Tittut

Webbkurser

Diagnos – och sen då?

För dig som är närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här webbkursen ger övergripande information om det.
» Diagnos – och sen då?

Kognitivt stöd – en introduktion

För anhöriga till barn och vuxna med en kognitiv funktionsnedsättning. En webbkurs på cirka tre timmar om vad kognition och kognitivt stöd är med en mängd konkreta exempel.
» Kognitivt stöd – en introduktion

Alla kurser och föreläsningar

» Kurser och grupper för olika funktionsnedsättningar
» Kursprogram som pdf