Habiliteringens anhörigcenter

Vi vänder oss till dig som är närstående till en person med funktionsnedsättning. Vår verksamhet består av föräldra-barngrupper för små barn, 0-2 år, och en samtalsmottagning för anhöriga. Vi välkomnar förälder, syskon, partner, mor- och farförälder eller barn till en förälder med funktionsnedsättning. För personer med enbart adhd/add hänvisar vi till Adhd-center.

Habiliteringens mottagningar är öppna

Vi följer noga gällande riktlinjer för att minska smittspridningen av covid-19. Vi använder nödvändig skyddsutrustning och rekommenderar även dig att använda munskydd när du besöker någon av våra mottagningar. Kurser erbjuds tillsvidare endast i digital form.

Föräldra-barngrupperna Tittut för små barn 0-2 år

Våra grupper vänder sig till föräldrar som fått besked om att deras barn, 0-2 år, har funktionsnedsättning. Här träffar du andra föräldrar och barn i liknande situation och det finns utrymme att prata om och dela tankar och känslor med varandra. Vi erbjuder också temadagar om olika diagnoser och tillstånd. 

Föräldra-barngrupper för små barn (0-2 år)

Samtalsmottagning för anhöriga

Vår samtalsmottagning vänder sig till dig som har behov av en fördjupad samtalskontakt. Du kan vara förälder, syskon, partner, mor- och farförälder eller barn till en förälder med funktionsnedsättning. Samtalen hos oss kan till exempel handla om att hitta sätt att förhålla sig till känslor som oro, sorg, ilska och otillräcklighet. De kan också handla om påfrestningar i relationen eller om tidigare händelser i livet som nu känns viktiga att prata om. 

Samtalsmottagning för anhöriga

Ansök till oss

Du behöver ingen remiss för att komma till våra föräldragrupper eller vår samtalsmottagning. Du kan ringa eller mejla direkt till oss.

Ange "Föräldragrupperna Tittut" eller "Samtalsmottagningen” i ämnesraden om du mejlar. Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan höra av oss till dig.

Habiliteringens stöd till anhöriga

Som anhörig kan du också söka stöd för egen del på det habiliteringscenter där din närstående hör till. Vänd dig i första hand till det habiliteringscentret för att höra vad de kan erbjuda och hur du gör för att ta del av stödet. Habiliteringens anhörigcenter ger ett fördjupat samtalsstöd och är därmed ett komplement till de anhöriginsatser som ges via habiliteringscenter.

Frågor om funktionsnedsättning och samhällets stöd?

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det kan handla ​om habilitering, insatser från kommunen, bidrag, ersättningar​, skola och fritid.

Ring 08-123 350 10 vardagar 8-16.30, eller boka tid via appen Alltid öppet, eller via 1177.se

funktionshindersguiden.se hittar du information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning och anhöriga.