Habiliteringens anhörigcenter

Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning. Vår verksamhet består av föräldra-barngrupper för små barn, 0-2 år, och en samtalsmottagning för anhöriga. Vi välkomnar förälder, syskon, partner, mor- och farförälder eller barn till en förälder med funktionsnedsättning. För personer med enbart adhd/add hänvisar vi till Adhd-center. För att få parsamtal hos oss behöver båda vara anhöriga, t.ex föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning. I övriga parsamtal där enbart ena partnern har diagnos hänvisar vi till kommunens familje-/parrådgivning. Dock är det möjligt att du som partner kan komma och få individuellt stöd.

Lättläst på flera språk

Nu finns lättlästa texter om habilitering och stöd till barn och vuxna på flera språk, bland annat arabiska, dari, engelska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska och ukrainska. 

Föräldra-barngrupperna Tittut för små barn 0-2 år

Våra grupper vänder sig till föräldrar som fått besked om att deras barn, 0-2 år, har funktionsnedsättning. Här träffar du andra föräldrar och barn i liknande situation och det finns utrymme att prata om och dela tankar och känslor med varandra. Barnet är i fokus och lek och samspel genomsyrar verksamheten. Vi erbjuder också temadagar om olika diagnoser och tillstånd. 
Föräldra-barngrupper för små barn (0-2 år)

Samtalsmottagning för anhöriga

Vår samtalsmottagning vänder sig till dig som har behov av en fördjupad samtalskontakt. Du kan vara förälder, syskon, partner, mor- och farförälder eller barn till en förälder med funktionsnedsättning. Samtalen hos oss kan till exempel handla om att hitta sätt att förhålla sig till känslor som oro, sorg, ilska och otillräcklighet. De kan också handla om påfrestningar i relationen eller om tidigare händelser i livet som nu känns viktiga att prata om. 
Samtalsmottagning för anhöriga

Ansök till oss

Du behöver ingen remiss för att komma till våra föräldragrupper eller vår samtalsmottagning. Det går bra att kontakta oss direkt via 1177 Vårdguiden.
Habiliteringens anhörigcenter på 1177.se.

Habiliteringens stöd till anhöriga

Som anhörig kan du ansöka om anhöriginsats för egen del via lokala habiliteringscenter. Vänd dig i första hand till det habiliteringscentret för att höra vad de kan erbjuda och hur du gör för att ta del av stödet. Habiliteringens anhörigcenter ger ett fördjupat samtalsstöd och är därmed ett komplement till de anhöriginsatser som ges via habiliteringscenter.
För anhöriga

Habiliteringens stöd till anhöriga

Som anhörig kan du också söka stöd för egen del på det habiliteringscenter där din närstående hör till. Vänd dig i första hand till det habiliteringscentret för att höra vad de kan erbjuda och hur du gör för att ta del av stödet. Habiliteringens anhörigcenter ger ett fördjupat samtalsstöd och är därmed ett komplement till de anhöriginsatser som ges via habiliteringscenter.

Kontakta Habiliteringens anhörigcenter

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd.