Dövteamet

Dövteamet är till för vuxna teckenspråkiga döva och hörselskadade personer och deras anhöriga. Hos oss kan du få information och stöd som kan hjälpa dig att bli mer självständig. Vi ger också kuratorsstöd, och stöd till anhöriga.

Anmälan till ABC föräldrakurs på teckenspråk digitalt på Dövteamet i Stockholm

Anmälan till ABC Föräldrakurs på teckenspråk - digitalt

Det är härligt att vara förälder, men inte alltid så lätt. Du är absolut inte ensam! ABC-föräldrargruppträffar ger dig möjlighet att utvecklas i din föräldraroll. 

- Mindre tjat, mera lek.
- En vardag med färre konflikter
- Konflikter som leder till något bra.

Datum: 2 Februari, 16 Februari, 2 Mars och 16 Mars.
Tid: 18.30-21.00
Plats: Digitalt, länk skickas på mail.
Kursledare: Kurator Belinda och Socialpedagog Madeleine

Anmälan: Alla teckenspråkiga föräldrar till barn 3-12 år är välkomna.

Anmäl senast 9 januari till dovteamet.slso@regionstockholm.se

Presentation av Dövteamet på teckenspråk.

Om vår mottagning och ansökan

Hos oss kan du få information och stöd som kan hjälpa dig att bli mer självständig. Vi ger också kuratorsstöd, och stöd till anhöriga. 

Aktuellt från Dövteamet

Inbjudan till information om Alltid öppet och Tolkportalen, jan-feb

Inbjudan Alltid öppet och Tolkportalen

Här finns informationen på teckenspråk

Tolkcentralen i Stockholm (regionstockholm.se)

Återgång till 30 dagars vårdgaranti för förstabesök

Från och med 1 september 2022 går Region Stockholm tillbaka till den regionala vårdgarantin 30 dagar för förstabesök. Fram till dess följer Region Stockholm tillfälligt den nationella gränsen för vårdgarantin: 90 dagar för nybesök eller förstabesök. För behandling gäller som tidigare samma tidsgräns, 90 dagar, både regionalt och nationellt.

Kontakta Dövteamet

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd.