Habilitering & Hälsa

Till lättläst

Habilitering & Hälsa ger stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning medför. Vi vänder oss till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning och till deras anhöriga.

Habilitering & Hälsa ger insatser vid följande funktionsnedsättningar: 

 • Adhd hos barn och unga upp till 25 år
 • Autism
 • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkiga
 • Dövblindhet
 • Flerfunktionsnedsättning
 • Förvärvad hjärnskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • Rörelsenedsättning

Habiliteringens stöd och insatser

Habiliteringens stöd ska bidra till ett självständigt liv och delaktighet i samhället. Stödet och insatserna berör följande områden:

 • samhällets stöd
 • skola, arbete och sysselsättning
 • motorik och förflyttning
 • andning och sväljning
 • smärta och sinnesintryck
 • en fungerande vardag
 • språk och kommunikation
 • socialt samspel och relationer
 • hälsa och levnadsvanor
 • problembeteende
 • kunskap om funktionsnedsättningen
 • stöd till anhöriga.

Du kan läsa mer om habilitering under Din habilitering.
Din habilitering

Vi skriver inte ut medicin

Har du eller ditt barn behov av medicinering vänder du dig till vårdcentralen eller till din kontakt i psykiatrin. Habilitering & Hälsa har inga läkare och kan därför inte förskriva läkemedel. 

Ansök om habilitering

För att få stöd från oss behöver du ett läkarintyg eller en journalkopia som beskriver funktionsnedsättningen. Det får du efter en utredning via vårdcentral eller psykiatrisk mottagning.

Det vanligaste sättet att komma till oss är genom att en läkare eller psykolog skickar en remiss. Det går också att ansöka själv. 

Ansökan för barn, 0-17 år
Ansökan för vuxna
Ansökan för anhöriga

Efter ansökan eller remiss

Du får ett brev med en inbjudan till en av våra mottagningar senast 30 dagar efter att vi fått remissen eller ansökan.

Du betalar ingenting för habiliteringen.

Vård för barn och vuxna som saknar uppehållstillstånd

Alla har rätt att få vård som är av stor betydelse för hälsan. Det gäller barn och vuxna som söker asyl eller är i Sverige utan tillstånd.

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till all vård, även habilitering, tandvård och läkemedel.

Vuxna har inte rätt till habilitering, utan bara sjukvård och tandvård som inte kan vänta. 

För asylsökande och papperslösa på 1177 Vårdguiden

För dig som har flytt från Ukraina på 1177 Vårdguiden