Hjärnskadecenter vuxna

Hjärnskadecenter tar emot vuxna med en svår förvärvad hjärnskada som uppstått mellan 16 och 65 års ålder och som lett till omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Personen som drabbats av förvärvad hjärnskada ska omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) personkrets 2 eller 3. Vi ger även råd och stöd till närstående.

Avgift vid uteblivet besök

Vi tar ut en avgift på 400 kronor om du inte kommer till ett bokat besök eller om lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket. Kommer du till den bokade tiden kostar det inget.

Kontakta Hjärnskadecenter vuxna

Om vår mottagning

Vi ger framför allt insatser för dig som upplever kognitiva, fysiska, exekutiva och/eller psykosociala svårigheter efter din hjärnskada.

Projektet Hjärna tillsammans

Hjärna Tillsammans vill förbättra stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka. 

Följ Hjärna Tillsammans på Facebook

Podd om förvärvad hjärnskada

Podden Funka olika tar upp förvärvad hjärnskada, dess konsekvenser och vad det finns för stöd att få. 

Faktaspecial förvärvad hjärnskada

Att drabbas av stroke mitt i livet

Att vara barn med hjärnskada

Sömnskola för vuxna

Stroke- och hjärnskade-vägledare

På Danderyd sjukhus finns en vägedare som ger råd till patienter, närstående och vårdgivare.
Vägledare på Danderyds sjukhus

frågetjänst

Frågetjänst och rådgivning. Boka telefontid eller ring direkt.

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag. 
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se hittar du kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.