Hjärnskadecenter vuxna

Hjärnskadecenter tar emot vuxna med en förvärvad hjärnskada som uppstått mellan 13 och 64 års ålder och som lett till omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Vi ger även råd och stöd till närstående.

Lättläst på flera språk

Nu finns lättlästa texter om habilitering och stöd till barn och vuxna på flera språk, bland annat arabiska, dari, engelska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska och ukrainska. 

Om vår mottagning och ansökan

Vi ger framför allt insatser för dig som upplever kognitiva, fysiska, exekutiva och/eller psykosociala svårigheter efter din hjärnskada.

Kontakta Hjärnskadecenter vuxna

Projektet Hjärna tillsammans

Hjärna Tillsammans vill förbättra stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka. 

Följ Hjärna Tillsammans på Facebook

Podd om förvärvad hjärnskada

Podden Funka olika tar upp förvärvad hjärnskada, dess konsekvenser och vad det finns för stöd att få. 

Faktaspecial förvärvad hjärnskada

Att drabbas av stroke mitt i livet

Att vara barn med hjärnskada

Sömnskola för vuxna

Stroke- och hjärnskade-vägledare

På Danderyd sjukhus finns en vägedare som ger råd till patienter, närstående och vårdgivare.
Vägledare på Danderyds sjukhus

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd.