Dövblindteamet

Dövblindteamet ger råd och stöd kring dövblindhet. Vi vänder oss till barn och vuxna med dövblindhet eller grav syn- och hörselnedsättning. Vi ger också stöd och information till närstående.

Aktuellt om covid-19

Nu är det hårdare regler och i första hand ger vi dig stöd digitalt. Om personalen ändå bedömer att du behöver få stöd av oss på plats så måste du vara helt frisk och personalen kommer att bära nödvändig skyddsutrustning under hela besöket.

Har du funderingar, läs mer här Aktuellt om covid-19 - Krisinformation.se

Mer information om covid-19 på teckenspråk finns - Krisinformation.se

Om vaccination på teckenspråk - Folkhälsomyndigheten

Om vaccin mot covid-19 på teckenspråk - 1177 Vårdguiden

Om vår mottagning och ansökan

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder. Vi ger information, råd och stöd som kan underlätta för dig.

Aktuellt från Dövblindteamet

Avhandling om Ushers syndrom

Hur är sambandet mellan hälsa och arbete för personer med Ushers syndrom? Vilka livsstrategier använder de som förvärvsarbetar? Var ligger svårigheterna och vad är framgånsrikt?

 

Kontakta Dövblindteamet

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd och habilitering. Rådgivningen ger stöd för att få vardagen att fungera. 
Frågetjänst och rådgivning 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd.