För vårdnadshavare

Till lättläst

Habiliteringens insatser ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan innebära, både för ditt barn och familjen. Habiliteringen ska bidra till ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Ansök om habilitering

De flesta barn som får insatser från habiliteringen har remitterats från exempelvis en läkare eller psykolog. För att få hjälp behöver du ett läkarintyg eller en journalkopia som beskriver funktionsnedsättningen. 

Du som är vårdnadshavare kan också ansöka för ditt barn eller om du själv eller barnets syskon behöver stöd. Det kostar inget att få habilitering.
Ansök om habilitering

Efter ansökan eller remiss

När vi fått din ansökan eller en remiss tar vi kontakt med dig. Du får en kallelse till en välkomstinformation för flera föräldrar eller ett individuellt möte. 

På en välkomstinformationen får du höra om habiliteringens insatser. På ett individuellt möte går vi igenom ditt barns situation och vad habiliteringen kan göra.

Vi erbjuder ett första möte eller välkomstinformation så snart som möjligt på någon av våra mottagningar, dock senast inom 30 dagar enligt Vårdgarantin. 
Vårdgarantin på slso.se

Resor till habiliteringen betalar du för själv, men de kan ibland räknas in i ett högkostnadsskydd. Du kan i vissa fall bli beviljad sjukresor av medicinska skäl.
Resor till habiliteringen 

Om du inte pratar svenska har du rätt till tolk.
Tolk vid möte 

Bedömning och vårdplanering

När vi haft ett första individuellt möte gör vi ofta en övergripande bedömning av ditt barns och familjens behov. Era tankar och synpunkter är viktiga, både barnets och dina. Vi diskuterar vad ni vill prioritera och vilka insatser som vi bedömer kan passa er.

Vi går också igenom vilket stöd som finns runt er familj och om till exempel barnets förskola/skola kan vara involverad i habiliteringen. 

Tillsammans bestämmer vi sedan vilka områden vi ska jobba med och vi skriver ner det i en vårdplan. Vi kommer att sträva efter att fokusera på en sak i taget för att barnets och familjens ork och lust ska räcka till. 

Vi genomför och utvärderar insatserna

Insatserna genomförs på olika sätt. En del görs på mottagningen, andra görs i barnets vardag, till exempel hemma eller på förskolan/skolan. En del insatser innebär att ni får en introduktion och vägledning för att ni ska kunna göra övningar på egen hand. Flera insatser görs i grupp, då flera barn eller anhöriga deltar. Det finns även webbkurser.

Du kan ha kontakt med oss genom bokade möten på mottagningen, på telefon eller video. 
Om videomöte och telefonsamtal

När insatserna är genomförda, utvärderar vi tillsammans hur det gått. Har ni uppnått det ni ville eller behöver vi arbeta vidare?

Beroende på hur era behov ser ut, kan vi därefter avsluta habiliteringen eller så gör vi en ny bedömning och planering. Om vi avslutar, kan du enkelt ta kontakt med mottagningen igen om det behövs.

Ditt barns delaktighet

Ditt barn ska ha möjlighet att vara delaktig i sin habilitering och kunna uttrycka sina åsikter. För det behöver barnet få information om sin funktionsnedsättning och de insatser som planeras. Hur mycket barnet kan påverka beror på barnets ålder och mognad. 
Om habilitering för barn och ungdomar upp till 17 år
Superhjälten Undra hjälper barnen med förberedelser 

Din roll som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare har du en viktig roll i ditt barns habilitering. Du ser ditt barns behov och svårigheter och tillsammans hittar vi vägar för utveckling. Habiliteringen erbjuder insatser som ni prövar, genomför och utvärderar. Ibland på egen hand, ibland med andra i barnets närhet. När en habiliteringsinsats är avslutad, stöttar du ditt barn i vardagen. Det kan till exempel vara att fortsätta använda ett hjälpmedel eller träna rörlighet. Du är välkommen att ta kontakt med habiliteringen igen när det behövs.

Du kan även få råd och stöd i din egen situation, till exempel i stödsamtal eller anhörigutbildning. 
Ansökan för anhöriga

Det här kan ni få hjälp med

Habiliteringens insatser berör följande områden:

 • samhällets stöd
 • skola, arbete och sysselsättning
 • motorik och förflyttning
 • andning och sväljning
 • smärta och sinnesintryck
 • en fungerande vardag
 • språk och kommunikation
 • socialt samspel och relationer
 • hälsa och levnadsvanor
 • problembeteende
 • kunskap om funktionsnedsättningen
 • stöd till anhöriga.

Inom habiliteringen arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, logopeder, psykologer och specialpedagoger. 
Det här gör habiliteringen
Professioner inom Habilitering & Hälsa  

Ditt barn och familjen kan även behöva annat stöd än det habiliteringen kan ge. Inom vården ger till exempel psykiatrin behandling vid psykisk ohälsa, en ortopedmottagning utformar ortoser och en neurologisk mottagning ansvarar för medicinering vid epilepsi. Vi samarbetar med andra vårdgivare eller till exempel skolan när det behövs.
Hitta rätt i vården 
Samarbete med andra 

Tystnadsplikt och journal 

All personal inom Habilitering & Hälsa har tystnadsplikt.

Vi antecknar alla kontakter och insatser i barnets journal. Om du eller någon annan i familjen får eget stöd som anhörig, antecknas det i den personens journal. 
Trygg och säker vård på slso.se

Synpunkter och klagomål

Om ni har varit med om något ni inte är nöjda med, vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar.
Synpunkter och klagomål

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd och habilitering. Rådgivningen ger stöd för att få vardagen att fungera. 
Frågetjänst och rådgivning 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

På funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd. 
Funktionshindersguiden.se 

Senast ändrad 2024-02-06

Fotograf/Illustratör: Henrik Hansson