Välkommen till våra temasidor

Välkommen till våra temasidor om evidensbaserade insatser för personer med funktionsnedsättning och nya forskningsrön inom området. Här hittar du bland annat goda exempel på samverkan och kreativa lösningar. Många av texterna kan du även läsa i Habilitering & Hälsas tidning Funktion i fokus.