Grupper och träffar på Dövblindteamet

Vi erbjuder insatser i grupp till alla som är inskrivna hos oss, och till närstående.

Stavgångsgrupp

Stavgång är en motionsform som kan anpassas efter dina förutsättningar. Syftet med gruppen är att du ska komma igång med en anpassad motionsform för att kunna sköta om din hälsa, förbättra konditionen och förebygga ohälsa.

Datum: Startar den 2 september 2020
Tid: Onsdagar kl 10.00- 12.00

Anmälan och frågor:
Catarina Temse Andersson, synpedagog
Telefon: 08-123 351 89
Mobil/sms: 076-126 75 90
E-post: catarina.temse-andersson@regionstockholm.se

Punktskriftsgrupp

Behöver du lära dig punktskrift erbjuder vi under hösten 2020 punktskriftsträning för teckenspråkiga personer inskrivna vid dövblindteamet.

Datum: Startar den 3 september 2020
Tid: Torsdagar kl. 13.00 – 15.00

Anmälan och frågor:
Catarina Temse Andersson. Synpedagog
Telefon: 08-123 351 89
Mobil/sms: 076-126 75 90
E-post: catarina.temse-andersson@regionstockholm.se

Nina Söderholm, synpedagog
Telefon: 08-123 351 86
Mobil/sms: 076-126 75 88
E-post: nina.soderholm@regionstockholm.se

Hushållsgrupp

Kompensatoriska tekniker i kök och hushåll. Genom praktiska övningar får du bland annat lära dig att på ett tryggt och säkert sätt skära och hacka med vass kniv, använda ugnen, steka maten, måtta och krydda.

Du får råd och tips som förenklar matlagningen och andra hushållsgöromål samt möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Datum: Hösten 2020
Tid: Måndagar kl. 10.00- 13.00

Gruppen träffas en gång per vecka, ca 5-8 gånger. Varje tillfälle är 3-4 timmar inklusive måltid.

Anmälan och frågor:
Catarina Temse Andersson, synpedagog
Telefon: 08-123 351 89
Mobil/sms: 076-126 75 90
E-post: catarina.temse-andersson@regionstockholm.se

Nina Söderholm, synpedagog
Telefon: 08-123 351 86
Mobil/sms: 076-126 75 88
E-post: nina.soderholm@regionstockholm.se

Kurs i stresshantering

Kursen vänder sig till patienter i åldrarna 20 år – 80 år.

Kursen bygger på forskning om hur man kan hantera stress och leva ett meningsfullt liv, enligt Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

På kursen erbjuder vi deltagarna förslag på olika strategier och hur man kan hantera stressfyllda situationer. Vi blandar teori med övningar och samtal i gruppen. Målet är att deltagarna skall få med sig verktyg att kunna tillämpa i vardagen för att förebygga stress. Vi tillämpar informell tystnadsplikt i gruppen.

Vi använder hörseltekniska hjälpmedel och bokar centraltolkar, egna tolkar bokas själv. Sammanfattning/övningar kan fås i svartskrift och punktskrift.

Ny grupp planeras till hösten 2020/våren 2021 och omfattar 5 tillfällen.

Gruppledare är Mattias Ehn psykolog och Camilla Falkegård kurator.

Anmälan och frågor:
Camilla Falkegård, kurator
Taltelefon: 08-123 351 81
Mobil/sms: 076-126 75 83
E-post: camilla.falkegard@regionstockholm.se

Mattias Ehn, Leg Psykolog
Telefon: 08-123 351 83, mobil 072-728 89 48
E-post: mattias.ehn@regionstockholm.se

Anhöriggrupp

Samtalsgrupp för par över 65 år.

Gruppen utbyter erfarenheter och praktiska tips om hur det är att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning i vardagen.

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset har vi pausat denna grupp tillfälligt.

Informationsträff med kurator

Till dig som är inskriven hos oss erbjuder vi informationsträffar med Dövblindteamets kuratorer. 

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset vet vi ännu inte om vi kommer att ha möjlighet att ordna några informationskvällar under hösten 2020.

Temakvällar hos Dövblindteamet

Varje termin erbjuder ett antal temakvällar till alla som är inskrivna hos oss, och till anhöriga.

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset vet vi ännu inte om vi kommer att ha möjlighet att ordna några temakvällar under hösten 2020.