Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder grupper, kurser och föreläsningar. Vi vänder oss till barn och vuxna med autism och deras anhöriga. Vi vänder oss också till ungdomar och vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Vi följer riktlinjerna även när restriktionerna tas bort

Habilitering & Hälsa fortsätter att hålla en säker vårdmiljö även när corona-restriktionerna tas bort i samhället. Våra lokaler är anpassade för fysiskt avstånd och vi använder nödvändig skyddsutrustning. Du som är över 16 år bör också använda munskydd när du besöker våra mottagningar. Vi erbjuder kurser både på plats i våra lokaler och digitalt.

Bild på föreläsningssituation

Barn med autism

Vi har kurser och grupper för dig som är förälder till ett barn 5-17 år med autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även gruppinsatser för barn från 9 år och föreläsningar och kurser för andra närstående, exempelvis syskon eller mor- och farföräldrar.
Ansökan och information om att delta i grupper

Vuxna med autism

Vi har grupper och föreläsningar för vuxna med autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även föreläsningar för anhöriga.

Det första steget är en grundkurs om autism, Prisma. Prisma-kursen erbjuds via habiliteringscenter. Efter deltagande i grundkursen kan du ta del av våra fortsättningsgrupper. Grupperna har olika teman, som känslor, relationer, att hantera sin energi, föräldraskap och hur man kan få vardagen att fungera.
Vuxna med autism

Unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

För dig som är 15 år eller äldre med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) har vi grupper om vuxenlivet.

I grupperna tar vi upp ämnen som kärlek, kompisar, jobb, funktions nedsättning, flytta hemifrån och sexualitet.

Grupperna ses en gång i veckan under två terminer, totalt cirka 25 tillfällen.
Grupper för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Så här minskar vi risken för smittspridning

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19 (coronaviruset). Du kan läsa om några av våra åtgärder här.

 

Vid akuta frågor

Behöver du akut hjälp för ditt barn som mår dåligt? Vänd dig då till BUP, du hittar kontaktvägarna genom deras webbsida: Kontakta BUP på www.bup.se

Om du är vuxen och mår akut dåligt, kontakta din närmaste vuxenpsykiatriska akutmottagning.

För livshotande ärenden, ring alltid 112.

Kontakta centret

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst och rådgivning svarar på frågor om habilitering, att få vardagen att fungera och samhällets stöd. 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30
Lunchstängt 5 juli till 27 augusti 12.00-13.00

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd.