Tema: Sömn

Sömnuppslag, illustration

Introduktion till tema om sömn

Att ha en funktionsnedsättning ökar risken för allvarliga sömnstörningar men det finns hjälp: med nya levnadsvanor, fasta sömnrutiner, psykosocialt stöd och sömnhormon kan både barn och vuxna få välbehövlig återhämtning under natten.

Här hittar du artiklar, tips och råd om sömn.

Städning i hjärnan, illustration

Forskning och utveckling

Omtyckt täcke blir egenvård
Tyngdtäcken som behandling mot sömnproblem saknar evidens, enligt forskning. Samtidigt säger användarna att de upplever en god effekt.

Stärkt koppling mellan demens och sömnbrist 
En svensk sammanfattning av långtidsstudien om sömnvanor publicerad i Nature Communications april 2021. 

Sömnproblem, illustration

Sömnproblem kan förvärra grundsymtom

Funktionsnedsättning kan ge rubbad dygnsrytm
Sömn, illustration

Sömnprogram för barn och unga med autism

Så kan senare nattning förlänga sömnen
Kvällsrutin, illustration

Naturligt hormon är populärt läkemedel

Så funkar melatonin
asdförälder

Bättre sömn hos föräldrar med autism

Sömnråd för föräldrar på asdförälder.se
Ett barn sover nerbäddat i en säng.

Sömnsvårigheter hos barn med autism

Sömn hos barn med autism på autismforum.se

Tips för bättre sömn hos barn med adhd

Föräldratips från Adhd-center

Vill du se andra teman?