Utredning - att få diagnos

För att få veta om du eller ditt barn har exempelvis adhd, intellektuell funktionsnedsättning eller autism, behövs en utredning.

För barn - att få diagnos

Om barnet är i förskoleåldern vänder ni er till barnavårdscentralen. Är barnet i skolåldern tar ni upp frågan om utredning med elevhälsan på skolan. 

NPF-utredning

Om ni redan har kontakt med en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning och det gäller en Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), som exempelvis autism och adhd, kan ni fråga vända er dit.

Neuropsykiatrisk utredning, på 1177.se

För vuxna - att få diagnos

Om du inte har någon kontakt med vården kan du börja med att kontakta din vårdcentral för att få en utredning.

NPF-utredning

Vid Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som exempelvis autism och adhd, kan du be vårdcentralen om en remiss till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Ibland kan du kontakta mottagningen direkt och göra en egenanmälan. Om du redan har kontakt med en psykiatrisk mottagning kan du fråga dem om en utredning för npf.
Neuropsykiatrisk utredning, på 1177.se

Så går utredningen till

Under kort om funktionsnedsättning kan du bland annat läsa om diagnoskriterier och hur det går till att få en utredning för adhd eller intellektuell funktionsnedsättning (IF). På autismforum finns motsvarande information för autism.

Kort om adhd
Kort om IF 
Det här är autism, på autismforum.se