Akut vård

Om du eller en anhörig har behov av akut vård, hittar du här information om vart ni kan vända er.

Vuxen - om det är akut 

Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig, eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv, ring 112 eller sök vård på en psykiatrisk akutmottagning.

Psykiatrisk vård - 1177.se

Barn - om det är akut

Behöver ett barn akut hjälp, ring 112 eller ta kontakt med Bup:s akutmottagning. 

Barn och ungdomspsykiatrin - 1177.se

Akuta sociala problem

Om du har akuta sociala problem kan du vända dig till din kommun. Är det utanför kontorstid kan du kontakta din kommuns socialjour. Mer information finns på kommunens hemsida. 

Att hamna i kris

På 1177.se kan du läsa om vad som kännetecknar en kris. Där finns information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Du får också tips på vad du kan göra för att må bättre. 

 Att hamna i kris - 1177.se 

Stödlinjer

På 1177.se hittar du en lista på föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Dit kan du vända dig anonymt. 

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon - 1177.se