Akut vård

Om du eller en anhörig har behov av akut vård, hittar du här information om vart ni kan vända er.

Vuxen - om det är akut 

Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig, eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv, ring 112 eller sök vård på en psykiatrisk akutmottagning. Om det är mindre akut kontakta din vårdcentral.

Psykiatrisk vård - 1177.se

Barn - om det är akut

Behöver ett barn akut hjälp, ring 112 eller ta kontakt med Bup:s akutmottagning. Om det är mindre akut kontakta din vårdcentral.

Barn och ungdomspsykiatrin - 1177.se

Akuta sociala problem

Om du har akuta sociala problem kan du vända dig till din kommun, eller din stadsdel. Är det utanför kontorstid kan du kontakta din kommuns socialjour. Mer information finns på kommunens eller stadsdelens webbsida. 

Att hamna i kris

På 1177.se kan du läsa om vad som kännetecknar en kris. Där finns information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Du får också tips på vad du kan göra för att må bättre. 

 Att hamna i kris - 1177.se 

Stödlinjer

På 1177.se hittar du en lista på föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Dit kan du vända dig anonymt. 

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon - 1177.se

 

Så agerar du vid suicidrisk

Tatja Hirvikoski, docent vid Karolinska institutet och FoUU-chef Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, ger tips på hur du kan agera runt en självmordsnära människa.

  • Ta alltid självmords­tankar eller självmords­planer på allvar. 
  • Våga fråga och våga lyssna om du är orolig för någon.
  • Uttryck din oro, visa empati och döm inte. Självmord är ofta impulshandlingar.­
  • Självmordsnära människor tvekar ofta in i det sista och det går att påverka dem.
  • En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin. I akut situation ring 112 eller åk till en psykiatrisk akutmottag­ning.
    Följ med och lämna inte personen ensam.

Funktion i fokus nr 2, 2019

Förebygg och hantera känslor

Du kan förebygga psykisk ohälsa genom att jobba med dina skyddsfaktorer. Det kan vara sysselsättning, rörelse, prata med någon, sova, äta osv. I material att ladda ner finns tipsblad om känslor och om hur omgivningen kan hjälpa till att förebygga och hantera känsloutbrott. 
Autismforum om psykisk hälsa
Material att ladda ner om problembeteende