Förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är medfödd. Hjärnskador kan uppstå på många sätt, till exempel genom olyckor, stroke och sjukdomar. En förvärvad hjärnskada kan påverka både fysiska, kognitiva och psykosociala funktioner. Genom rehabilitering kan man förbättra och utveckla förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för dessa.

Varje år drabbas omkring 70 000 personer av hjärnskador i Sverige. Större delen får lätta skador, men 20 procent av dem får måttliga till svåra hjärnskador. Ofta innebär en hjärnskada en plötslig förändring av livet, både för den som drabbas och för de som är närstående. 

Vad är förvärvad hjärnskada?

Att en hjärnskada kallas för förvärvad, betyder att hjärnskadan inte är medfödd utan har uppkommit efter födseln. Om barnet är yngre än två år definieras skadan vanligtvis som cerebral pares, CP-skada.

Vår hjärna styr många olika funktioner, till exempel minne, motorik, balans, tal och språk. När hjärnan blir skadad kan en eller flera av dessa funktioner bli påverkade.

Vad beror hjärnskador på?

Skador på hjärnan kan uppstå genom en mängd olika orsaker. Några vanliga orsaker är olyckor, stroke och sjukdomar.

Hur påverkas livet av en förvärvad hjärnskada?

Hur omfattande konsekvenserna av en förvärvad hjärnskada blir beror på skadans orsak, omfattning och vilka delar av hjärnan som skadats. Konsekvenserna kan också variera beroende på i vilket skede av liver som skadan uppstått. Varje hjärnskada är unik och innebär individuella konsekvenser. En hjärnskada innebär oftast en plötsligt förändrad livssituation med behov av stöd på både kort och lång sikt, för såväl personen som drabbats som närstående.

Osynliga symtom

Konsekvenserna av en hjärnskada kan vara svåra att lägga märke till eller förstå för människor i omgivningen – ibland även för den drabbade själv. Man brukar tala om ”osynliga funktionsnedsättningar”. Det kan till exempel vara mental trötthet, yrsel, svårigheter att tolka och sovra sinnesintryck, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Andra vanliga funktionsnedsättningar är svårigheter att röra sig och att kommunicera.

hjärnskada, podd, funka olika

Podd om förvärvad hjärnskada

Podden Funka olika tar upp förvärvad hjärnskada, dess konsekvenser och vad det finns för stöd att få. Möt Alva som diagnostiserades med hjärntumör som sexåring, och Tomas som drabbades av stroke mitt i livet. Vi har också gjort en sömnskola för vuxna med förvärvad hjärnskada.

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Hjärnteamet barn tar emot barn och ungdomar, 2-17 år, med lindrig förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. Barn med måttlig till svår förvärvad hjärnskada tas emot på Habiliteringscenter barn. 
Hjärnteamet barn

Hjärnskadecenter vuxna tar emot vuxna, 18 och äldre, med förvärvad hjärnskada som gett omfattande och varaktig funktionsnedsättning och som omfattas av LSS personkrets 2 eller 3.
Hjärnskadecenter vuxna

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter

Stroke- och hjärnskadevägledare

Har du frågor om var du eller din närstående ska vända sig efter en stroke eller annan hjärnskada? Då kan du kontakta vägledaren på Danderyds sjukhus för rådgivning. Vägledaren heter Emma Schött och nås vardagar på telefon 08-123 596 67.