Folder om Lagunen - center för sinnesstimulering

En folder om verksamheten på lagunen

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Center för sinnesstimulering - Lagunen, Rörelsenedsättning

En folder om verksamheten på lagunen

Lagunen är en behandlande verksamhet som erbjuder sinnesstimulering. Vi vänder oss till ungdomar och vuxna från 13 år med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Lagunen - center för sinnesstimulering

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Lagunen - center för sinnesstimulering

Folder _Lagunen