Flerfunktionsnedsättning

Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av grav rörelsenedsättning och måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning. Förmågor som att förstå, kommunicera och att kunna röra sig självständigt är mycket begränsade. Omgivningen spelar en avgörande roll för att personer med flerfunktionsnedsättning och deras närstående ska få en bra livskvalité.

Vad innebär en flerfunktionsnedsättning?

En flerfunktionsnedsättning innebär att förmågor som att förstå, kommunicera och att kunna röra sig självständigt är mycket begränsade. Eftersom flerfunktionsnedsättningen leder till nedsatt självständighet, svårigheter att uttrycka sina behov och att värna om sin integritet ställs höga krav på personer i närmiljön. Omgivningen har därför en avgörande roll i att hitta sätt att kommunicera och att tolka viljeyttringar.

Vanliga svårigheter

Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta ät- och sväljsvårigheter, smärta och förändringar i musklernas funktion, tonusförändringar. Svårigheterna innebär ett omfattande behov av medicinsk vård, bland annat smärtlindring, näringstillförsel och andningshjälp.

Kommunicera med omgivningen

Den närmaste omgivningen behöver lära sig att förstå personens sätt att kommunicera. Det kan handla om kommunikation via till exempel kroppsspråk, mimik, ljud och förändrad andning.

Personer med flerfunktionsnedsättning behöver någon slags alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). AKK är ett samlingsnamn för olika kommuni­ka­tionssätt och kan vara allt från enkla bilder eller fotografier till talapparater och datorer med olika styrsätt. Omgivningens stöd avgörande för hur den här typen av kommunikationen kommer att fungera.

Mer om kommunikativt stöd och AKK

Vara förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning

När hemmet blir en arbetsplats och du blir assistenternas arbetsledare, hur är det? I podden funka olika delar två föräldrar med sig av sina erfarenheter och ger tips på sådant som fungerat bra för dem.

Förstå smärta hos den som saknar ord

Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta begränsade möjligheter att kommunicera, men det går att kartlägga smärta. Kajsa Råhlander har utvecklat ett system för assistansgruppen kring hennes son. Lyssna på podden Funka olika.

Ät- och sväljsvårigheter hos personer med flerfunktionsnedsättning

Många med flerfunktionsnedsättning har svårt att äta och svälja (dysfagi). Det kan leda till näringsbrist och följdsjukdomar. Podden Funka olika går igenom symptomen och vilken hjälp som finns.

Livet med ett barn som kommer att dö ung

Hur är det att leva med ett barn som föds svårt sjuk och kommer att dö ung?  Podden Funka olika pratar med Anna Pella, vars dotter föddes med en allvarlig hjärnskada, om tiden efter beskedet och hur hon hanterat det genom livet.

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Center för sinnesstimulering Korallen, för barn 0–12 år, erbjuder sinnesstimulering till barn med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning.
Center för sinnesstimulering Korallen

Center för sinnesstimulering Lagunen erbjuder sinnesstimulering till ungdomar och vuxna, 13–65 år, med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning.
Center för sinnesstimulering Lagunen

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen