Korallen - center för sinnesstimulering

En folder om verksamheten på Korallen

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Center för sinnesstimulering - Korallen, Flerfunktionsnedsättning, Rörelsenedsättning

En folder om verksamheten på Korallen

Korallen är en behandlande verksamhet för barn 0–12 år. Vi erbjuder sinnesstimulering till barn med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region
Stockholm.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Korallen - center för sinnesstimulering

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Korallen - center för sinnesstimulering

Folder-Korallen