Lagar som styr stödet till dig

Här kan du få en överblick över de viktigaste lagarna som styr stödet till dig som har en funktionsnedsättning.

Lagar som styr kommunens stöd

Kommunen har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Du som har en funktionsnedsättning kan vända dig till socialtjänsten i din kommun eller stadsdel och ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Att känna till Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gör att du bättre kan förbereda dig inför kontakten med din kommun. 
SoL och LSS på funktionshindersguiden.se

Lagar som styr vården

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård i Sverige. I lagen står det vilken vård som regionen, andra vårdgivare och kommunen ska ge och vem som kan ta del av den. Ett exempel är Vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdslagen säger bland annat att du ska få god, trygg och säker vård. Du ska också få välja din vård och bli behandlad med respekt.

Lagen säger också att regionen ska erbjuda habilitering, hjälpmedel och tolktjänst för vardagstolkning till personer med funktionsnedsättning. Det står också om den hälso- och sjukvård som kommunen ska ge. 
Hälso- och sjukvårdslagen på riksdagen.se

Utöver Hälso- och sjukvårdslagen finns det också en patientlag, tandvårdslag och lagar om sekretess och patientsäkerhet som påverkar vården. På funktionshindersguiden kan du läsa mer. 
Lagar på funktionshindersguiden.se

Övriga lagar

På funktionshindersguiden kan du läsa mer om diskrimineringslagar, skollag och andra lagar i Sverige som påverkar livet med funktionsnedsättning. 
Lagar på funktionshindersguiden.se

 

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd och habilitering. Rådgivningen ger stöd för att få vardagen att fungera. 
Frågetjänst och rådgivning 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

På funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd. 
Funktionshindersguiden.se