Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föreläsningar som anordnas på mottagningar inom Habilitering & Hälsa. Om du har kontakt med en mottagning, kan du även få information där.

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
0-6 år
7-17 år
18 år och äldre
Återställ
Kunskap om funktionsnedsättningen
Hälsa och levnadsvanor
Motorik och förflyttning
Språk och kommunikation
En fungerande vardag
Socialt samspel och relationer
Sinnesintryck och smärta
Problematiska beteenden
Skola och arbete
Samhällets stöd
Stöd till anhöriga
Andning och sväljning
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Habiliteringscenter Järva barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Återställ

Anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar till barn, 0-6 år, med kommunikativa svårigheter. En kurs om hur man kan stötta sitt barns kommunikationsutveckling och använda alternativa kommunikationssätt. Teori varvas med praktik under sex till sju träffar med 10-15 deltagare.

Se mer

Webbkurs

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

Webbkurs, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

För föräldrar till barn med autism, 5-17 år, och som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Se mer

Föreläsning som anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. En föreläsning som ger verktyg för att skapa en god relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar till barn med autism 5-17 år samt för ungdomar som själva är mellan 14-17 år, som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar till barn, 4-17 år, med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och för personal runt barnet. En kurs för att barnet ska lära sig kissa och bajsa på toaletten och få toalettrutiner som fungerar.

Se mer

Webbgrundkurs, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

För föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Webbgrundkursen bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

Se mer

Webbkurs, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För mor- och farföräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barnbarn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Även om tilltalet och exemplen är riktat till mor- och farföräldrar, så är kursinnehållet användbart även för andra anhöriga. Webbkursen bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

Se mer

Webbkurs

Webbkurs

Webbaserad kurs för dig som är anhörig till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Kursen ger information om autism och strategier i vardagen.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar till barn, 5-17 år, med autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. En kurs med fyra träffar med grundläggande kunskap om diagnoserna och förhållningssätt och tips som kan göra att vardagen fungerar bättre.

Se mer

Föreläsning på webben

Filmatiserad föreläsning i fem delar. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmerna är från 2015.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar till barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar till tonåringar med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Se mer

Anordnas nästa gång maj 2023

En utbildning för habiliteringspersonal som vill bli gruppledare i Navigator ACT - en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, IF. En insats i grupp för att bli bättre på att hantera tid och aktiviteter. Varje grupp består av 6-8 deltagare samt gruppledare. Gruppen träffas tio gånger.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En insats i grupp för att hantera tid och organisera aktiviteter. Varje grupp består av 6-8 deltagare samt gruppledare och träffas tio gånger.

Se mer

Webbkurs

För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För ungdomar och vuxna, från 15 år och uppåt, med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Samtalsgrupper som träffas 25 gånger. Vi pratar bland annat om vänskap, sexualitet och funktionsnedsättning.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar som ska stötta sina ungdomar med autism inför valet till gymnasiet.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar till barn, 5-17 år, som har autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Först information om kognitivt stöd, tidshjälpmedel och bildstöd. Därefter får deltagarna diskutera och arbeta med fokus på det egna barnet.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För barn och ungdomar, 9-17 år, med autism. En insats i grupp för att få bättre självförtroende i samspel med andra. 4-8 barn/ungdomar träffas 12 gånger tillsammans med gruppledare. Tre gånger hålls en parallell föräldraträff.

Se mer

Kurser om adhd

Adhd-center erbjuder kurser, grupper och föreläsningar till familjer med barn med adhd upp till och med 17 år, och till unga vuxna 18-25 år.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar till barn med autism, 5-10 år

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar till barn, 7-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten, till exempel att de äter för ensidigt, för mycket eller för lite. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

Anordnas på flera habiliteringscenter

För vuxna med funktionsnedsättning. En kurs för den som upplever stress och vill få ökad energi genom mediyoga. Kursen omfattar tio tillfällen. I gruppen deltar 8-10 personer.

Se mer

Anordnas på Habiliteringscenter Stockholm och Habiliteringscenter Mörby

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En kurs för att öka välmående och minska stress i vardagen. Nio träffar med upplevelsebaserat lärande av meditation och lätt yoga. I gruppen deltar 5-10 personer.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Behandlingen är en del av en forskningsstudie.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro och nedstämdhet. Sex träffar med 8-16 deltagare för att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskapet.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar till en vuxen person med funktionsnedsättning. Fem träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro och återhämtning.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För ungdomar, 13-15 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp med sex till åtta ungdomar som träffas fem gånger tillsammans med gruppledare för att lära sig om autism.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Grupp för ungdomar, 16-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Ungdomarna deltar själva utan föräldrar.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

En träff för barn med autism, 9-12 år, tillsammans med en förälder.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

En träff för syskon, 9-12 år eller 13-17 år, till barn med autism, tillsammans med en förälder.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

En träff för ungdomar med autism, 13-17 år. Ungdomarna deltar själva, utan föräldrar, på föreläsningen.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För ungdomar, 14-17 år, med autism tillsammans med en förälder eller annan närstående. En kurs om autism som består av fyra tillfällen med 5-10 deltagare. Kursen ger grundläggande kunskap om autism.

Se mer

Anordnas på alla habiliteringscenter för vuxna

För vuxna med autism tillsammans med närstående. En introduktionskurs om autism och om strategier som kan underlätta vardagen. Kursen består av fyra tillfällen och det är 10-30 deltagare.

Se mer

Webbkurs

Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En samtalsgrupp med 15-20 deltagare som träffas sex gånger. Varje träff har ett tema med information och därefter samtal för att dela erfarenheter.

Se mer

Webbkurs

För unga, 16-25 år, med autism. En webbkurs om autism som består av åtta delar. Varje del tar cirka en timme och består bland annat av korta texter och filmer som beskriver autism och ger förslag på strategier.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En insats i grupp som består av åtta tillfällen med 8-12 deltagare. Varje tillfälle innehåller både teori och praktik med grundläggande övningar i socialt samspel.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För ungdomar, 15-17 år, med autism. En grupp med fyra till sex ungdomar som träffas med två samtalsledare. Fokus är att förstå vad stress är och hitta sätt att förebygga och hantera stress. Gruppen träffas fyra gånger.

Se mer

Webbkurs

För närstående till ett barn eller en ungdom med adhd. Två webbkurser, en med fokus på 5-12 år och en på 13-17 år. Vi går genom vad det är som ofta ställer till problem och visar strategier och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Se mer

Webbkurs

För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. En kort webbkurs om att ansöka till kommun och Försäkringskassan.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För ungdomar, 13-17 år, som har en bror eller syster med autism. I en syskongrupp deltar sex till tio ungdomar som träffas fem gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För ungdomar, 13-17 år, som har en bror eller syster med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I en syskongrupp deltar sex till tio ungdomar som träffas fem gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För barn, 6-9 år, som har en bror eller syster med autism. I en syskongrupp deltar fem till tio barn som träffas fem gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För barn, 6-9 år, som har en bror eller syster med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I en syskongrupp deltar fem till tio barn som träffas fem gånger. Före och efter är det föräldraträffar.

Se mer

Webbkurs

Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen tar upp sömn och sömnstörningar samt strategier för att underlätta barnets insomning och uppvaknanden under natten.

Se mer

Webbkurs

För föräldrar till barn, 5-12 år, med funktionsnedsättning. En webbkurs med grundläggande fakta och tips om hur man skapar goda vanor kring barns sömn. Passar för barn med både lindriga och svåra sömnproblem.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

Webbkurs, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Introduktionskurs för föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barn 5-12 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För anhöriga och personal till ett barn som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Deltagarna lär sig cirka 300 tecken vid fem till sex kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Se mer

Anordnas på olika mottagningar under året

För anhöriga och personal runt en vuxen person som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Deltagarna lär sig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Se mer

Habiliteringens anhörigcenter

För föräldrar och barn, 0-2 år med en diagnosticerad eller misstänkt funktionsnedsättning (utom autism som hänvisas till Autismcenter små barn). Grupperna träffas en gång varannan vecka med sångsamling tillsammans med barnen och samtal mellan vuxna.

Se mer

Webbkurs

Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen tar upp strategier för hur du toalettränar små barn med autism. 

Se mer

Webbkurs

För vuxna med autism. En webbkurs på sex delar som bland annat består av texter om autism och frågeformulär för egen reflektion. Varje del tar en till två timmar att göra. Kursen görs under sex veckor med stöd av en handledare.

Se mer

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till barn med autism, 5-17 år, utan intellektuell funktionsnedsättning.

Se mer

2022-09-07, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan1 2, 2 tr, Autismcenter små barn

Anmälan är stängd. Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår.

Se mer

2022-09-09, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att stärka och utveckla kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2022-09-20, Flera tillfällen

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Kan själv!) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge praktiska strategier för att lära barnet vardagsfärdigheter.

Se mer

2022-09-20, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Mitt barn kräver min uppmärksamhet hela tiden) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge strategier för att utveckla barnets förmåga att sysselsätta sig bättre själv.

Se mer

2022-09-20, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Mat- och ätsvårigheter) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att ge kunskap om mat- och ätsvårigheter och strategier för att utveckla barnets ätande.

Se mer

2022-09-22, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge strategier för att lära barnet samspelsfärdigheter.

Se mer

2022-09-26, Flera tillfällen

13 - 12

HC Brommaplan, Klädesvägen 12

Anmälan är stängd. För föräldrar till barn, 7-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten, till exempel att de äter för ensidigt, för mycket eller för lite. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

2022-09-30, Flera tillfällen

9 - 10.30

HC Mörby barn, Svärdvägen 11

Anmälan är stängd. För anhöriga och personal till ett barn som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Deltagarna lär sig cirka 300 tecken vid sex kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Se mer

2022-09-30

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter så barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om typisk sömn och sömnstörningar.

Se mer

2022-09-30, Flera tillfällen

9 - 12.30

Habiliteringens anhörigcenter, Olivecronas väg 5, Stockholm

För föräldrar till en vuxen person med funktionsnedsättning som upplever stress, oro och nedstämdhet. Fem träffar med 8-12 föräldrar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro och återhämtning.

Se mer

2022-10-03, Flera tillfällen

13.30 - 16.30

HC Järva, Rinkebysvängen 70 A, plan 3

Anmälan är stängd. För föräldrar till barn, 5-17 år, med autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. En kurs med fyra träffar med grundläggande kunskap om diagnoserna och förhållningssätt och tips som kan göra att vardagen fungerar bättre.

Se mer

2022-10-04, Flera tillfällen

17 - 19.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

Anmälan är stängd. För vuxna syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning. Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt.

Se mer

2022-10-05

9 - 12

HC Sollentuna barn, Tusbystråket 1B

Anmälan är stängd. För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2022-10-05

9 - 11.30

HC Haninge, Handenterminalen 4

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2022-10-05, Flera tillfällen

9 - 11

HC Söderstaden, Tjurhornsgränd 8

För föräldrar, anhöriga och personal till barn 0-17 år med behov av alternativ kommunikation i form av TAKK. En kurs på fem träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Se mer

2022-10-05

13 - 15.30

HC Söderstaden barn, Tjurhornsgränd 8, Johanneshov

För föräldrar till barn, 13-17 år, med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, som har kontakt med Habiliteringscenter Söderstaden.

Se mer

2022-10-06, Flera tillfällen

8.30 - 11

HC Haninge, Handenterminalen 4

Anmälan är stängd. För föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro eller nedstämdhet. En behandling i grupp för att främja ork, välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskapet. Sex träffar med 8-10.

Se mer

2022-10-07, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår.

Se mer

2022-10-07

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om hur du som vuxen kan prata med barnet och andra om autism.

Se mer

2022-10-07, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Anmälan är stängd. Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att stärka och utveckla kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2022-10-10

13 - 15

HC Mörby barn, Svärdvägen 11

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2022-10-11, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att deltagarna ska få kunskap om var barnet befinner sig i sin lekutveckling.

Se mer

2022-10-11, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om barnets språk samt strategier för hur vuxna kan lära barnet att använda språket på ett mer kommunikativt sätt.

Se mer

2022-10-11, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan1 2, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår.

Se mer

2022-10-11, Flera tillfällen

15 - 17

Habiliteringscenter Sollentuna, Tusbystråket 1 b

För ungdomar, 14-17 år, med autism som har kontakt med Habiliteringscenter Sollentuna barn. En kurs om autism som består av fyra tillfällen med 5-10 ungdomar tillsammans med förälder.

Se mer

2022-10-12, Flera tillfällen

9 - 12

HC Sollentuna barn, Tusbystråket 1 B, 191 61 Sollentuna

Anmälan är stängd. För föräldrar till barn, 7-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten, till exempel att de äter för ensidigt, för mycket eller för lite. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

2022-10-13, Flera tillfällen

9 - 11.30

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om metoderna ritprata, seriesamtal och sociala berättelser.

Se mer

2022-10-13, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge strategier för att lära barnet samspelsfärdigheter.

Se mer

2022-10-13, Flera tillfällen

13.30 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till vuxna med flerfunktionsnedsättning. En kurs om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå och hur miljö och bemötande kan anpassas.

Se mer

2022-10-13, Flera tillfällen

16.30 - 18

Tideliusgatan 12, Habiliteringscenter Stockholm

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En samtalsgrupp med 10-15 deltagare som träffas sex gånger. Varje träff har ett tema med information och därefter samtal för att dela erfarenheter.

Se mer

2022-10-14, Flera tillfällen

9 - 11.30

HC Brommaplan, Klädesvägen 14 A

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2022-10-14

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Anmälan är stängd. Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om att lära sitt barn kissa och bajsa på toaletten.

Se mer

2022-10-14, Flera tillfällen

9 - 12

HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

För föräldrar till barn, 7-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten, till exempel att de äter för ensidigt, för mycket eller för lite. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

2022-10-17

13 - 16

HC Haninge barn, Handenterminalen 4

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2022-10-17

14 - 16.15

HC Liljeholmen barn, Liljeholmsvägen 14

För föräldrar, andra anhöriga och personal till barn med behov av alternativ och kompletterande kommunikation i form av tecken, TAKK. För patienter på Habiliteringscenter Liljeholmen barn. Patienter inskrivna på andra habiliteringscenter kan delta i mån av plats.

Se mer

2022-10-17

14 - 17

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till och yrkesverksamma som jobbar med ett barn eller en vuxen person med intellektuell funktionsnedsättning. Vi går igenom hur olika slags bildstöd kan användas för att få en mer fungerande vardag.

Se mer

2022-10-19, Flera tillfällen

9.30 - 12

Olivecronas 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning. Fyra gruppträffar med information, samtal och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge stöd och verktyg inför framtiden.

Se mer

2022-10-19

13 - 15.30

HC Söderstaden barn, Tjurhornsgränd 8, Johanneshov

För föräldrar till barn, 5-12 år, med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, som har kontakt med Habiliteringscenter Söderstaden.

Se mer

2022-10-24

9 - 11.30

HC Flemingsberg, Röntgenvägen 3

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2022-10-24

9 - 12

HC Mörby barn, Svärdvägen 11D

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2022-10-24, Flera tillfällen

14 - 16

Habiliteringscenter Brommaplan barn, Klädesvägen 14 A

För ungdomar, 13-17 år, med autism som har kontakt med Habiliteringscenter Brommaplan barn.

Se mer

2022-10-24

16 - 19.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn med adhd. En föreläsning om hjälpmedel och strategier som kan underlätta, och hur man får tillgång till hjälpmedel och andra användbara produkter.

Se mer

2022-10-26

13 - 15.30

HC Söderstaden barn, Tjurhornsgränd 8, Johanneshov

För föräldrar till barn, 13-17 år, med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, som har kontakt med Habiliteringscenter Söderstaden.

Se mer

2022-10-26, Flera tillfällen

14 - 16

HC Sollentuna, Tusbystråket 1 B

För föräldrar, anhöriga och personal till barn 0-17 år med behov av alternativ kommunikation i form av TAKK. En kurs på fem träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Se mer

2022-10-26

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal runt ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal. En kurs på två timmar som ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

Se mer

2022-10-26

15.30 - 17.30

Habiliteringscenter Haninge, Handenterminalen 4

För föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med autism, 7-18 år, som har kontakt med Habiliteringscenter Haninge.

Se mer

2022-10-27

13 - 15

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Kom igång med bildstöd i vardagen) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur vuxna kan använda visuellt stöd, t ex bilder, i barnets vardag.

Se mer

2022-10-27

13 - 16

Hab resurscenter, Olivecronas väg 5, Stockholm

För föräldrar till barn, 4-17 år, med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och för personal runt barnet. En kurs för att barnet ska lära sig kissa och bajsa på toaletten och få toalettrutiner som fungerar.

Se mer

2022-10-28

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Ett tillfälle för vårdnadshavare att dela med sig av erfarenheter kring syskon till barn med autism.

Se mer

2022-10-28, Flera tillfällen

9 - 12

HC Söderstaden, Tjurhornsgränd 8

För föräldrar till barn, 0-6 år, med kommunikativa svårigheter. En kurs om hur man kan stötta sitt barns kommunikationsutveckling och använda alternativa kommunikationssätt. Teori varvas med praktik under sex till sju träffar med 10-15 deltagare.

Se mer

2022-10-28, Flera tillfällen

9 - 12

HC Södertälje, Lovisinsgatan 3

För föräldrar till barn, 5-17 år, med autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. En kurs med fyra träffar med grundläggande kunskap om diagnoserna och förhållningssätt och tips som kan göra att vardagen fungerar bättre.

Se mer

2022-10-28

13 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till ungdomar med adhd. En föreläsning om hjälpmedel och strategier som kan underlätta, och hur man får tillgång till hjälpmedel och andra användbara produkter.

Se mer

2022-11-01, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Mat- och ätsvårigheter) Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att ge kunskap om mat- och ätsvårigheter och strategier för att utveckla barnets ätande.

Se mer

2022-11-03

9 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för mor-och farföräldrar till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om autism samt grundläggande strategier för att utveckla barns förmågor.

Se mer

2022-11-07, Flera tillfällen

14 - 16.15

HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

För föräldrar, anhöriga och personal till barn 0-17 år med behov av alternativ kommunikation i form av TAKK. En kurs på fem träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Se mer

2022-11-08, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att deltagarna ska få kunskap om var barnet befinner sig i sin lekutveckling.

Se mer

2022-11-09, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att stärka och utveckla kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2022-11-09

13 - 15.30

HC Söderstaden barn, Tjurhornsgränd 8, Johanneshov

För föräldrar till barn, 5-12 år, med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, som har kontakt med Habiliteringscenter Söderstaden.

Se mer

2022-11-09, Flera tillfällen

13 - 15

HC Haninge, Handenterminalen 4

För föräldrar, anhöriga och personal till barn 0-17 år med behov av alternativ kommunikation i form av TAKK. En kurs på fem träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Se mer

2022-11-10

13 - 15.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning vars syskon är 2-6 år. En föreläsning om hur det är att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

Se mer

2022-11-10, Flera tillfällen

13.30 - 15.30

HC Brommaplan barn, Klädesvägen 12

För anhöriga och personal till ett barn som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK. Deltagarna lär sig cirka 300 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Se mer

2022-11-11, Flera tillfällen

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om de vanligaste motoriska svårigheterna hos barn med autism och tips om hur man kan träna motorik.

Se mer

2022-11-11

13 - 15

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

(tidigare Mat- och ätsvårigheter) Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om ätsvårigheter hos barn med autism och vanliga bakomliggande orsaker.

Se mer

2022-11-14, Flera tillfällen

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För föräldrar till barn, 3–17 år, som endast pratar i vissa sammanhang, är tyst i andra eller viskar för att inte höras för mycket. Vi pratar om vad svårigheterna kan bero på och ger förslag på strategier för att underlätta.

Se mer

2022-11-15

13 - 14.30

Digital föreläsning

För närstående till barn, 0-8 år, med funktionsnedsättning. En digital föreläsning om hur lässtunder kan skapa möjlighet till samspel och kommunikation. Föreläsningen avslutas med en frågestund.

Se mer

2022-11-16

9.30 - 12

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med begränsad kommunikationsförmåga, i behov av fler kommunikationssätt än tal. En halvdag om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Se mer

2022-11-16

13 - 15.30

HC Söderstaden barn, Tjurhornsgränd 8, Johanneshov

För föräldrar till barn, 13-17 år, med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, som har kontakt med Habiliteringscenter Söderstaden.

Se mer

2022-11-17

9 - 10.30

HC Liljeholmen, Liljeholmsvägen 14

För föräldrar, andra anhöriga och personal till barn med autism och har kontakt med Habiliteringscenter Liljeholmen.

Se mer

2022-11-17, Flera tillfällen

9 - 12

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om barnets språk samt strategier för hur vuxna kan lära barnet att använda språket på ett mer kommunikativt sätt.

Se mer

2022-11-17, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge strategier för att lära barnet samspelsfärdigheter.

Se mer

2022-11-17, Flera tillfällen

9.30 - 11.30

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För anhöriga och personal runt en vuxen person som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Deltagarna lär sig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Se mer

2022-11-18

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om hur film kan användas för att lära barnet färdigheter inom områden som lek och samspel, vardagliga sysslor, kommunikation och språk.

Se mer

2022-11-18, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår.

Se mer

2022-11-18

13 - 15.30

Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5

För anhöriga till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Sexualiteten är en viktig del av att vara människa livet igenom. Under föreläsningen pratar vi om olika aspekter av sexualitet.

Se mer

2022-11-22, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Insats i grupp för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Kursen syftar till att stärka och utveckla kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2022-11-23

9 - 11.30

HC Haninge, Handenterminalen 4

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2022-11-23

15.30 - 17.30

Digitalt via Alltid öppet med Habiliteringscenter Haninge

För föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med autism, 7-18 år. En föreläsning som ges digitalt via Alltid öppet.

Se mer

2022-11-24

9 - 12

HC Brommaplan barn, Klädesvägen 12, plan 2

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2022-11-24

9 - 12

HC Mörby barn, Svärdvägen 11D

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2022-11-24

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En föreläsning om socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Se mer

2022-11-25

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2016 eller senare. Föreläsning om vad stereotypa beteenden är och vilken funktion de kan fylla för barnet.

Se mer

2022-11-28

13 - 15.30

HC Flemingsberg, Röntgenvägen 3

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2022-11-28

13 - 16

HC Haninge barn, Handenterminalen 4

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2022-11-30

13 - 15.30

HC Söderstaden barn, Tjurhornsgränd 8, Johanneshov

För föräldrar till barn, 5-12 år, med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, som har kontakt med Habiliteringscenter Söderstaden.

Se mer

2022-11-30

14 - 16

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal runt ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal. En kurs på två timmar som ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

Se mer

2022-12-07

9 - 12

HC Sollentuna barn, Tusbystråket 1B

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2022-12-07

13 - 15.30

HC Söderstaden barn, Tjurhornsgränd 8, Johanneshov

För föräldrar till barn, 13-17 år, med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, som har kontakt med Habiliteringscenter Söderstaden.

Se mer

2022-12-08

13 - 16

HC Liljeholmen, Lileholmsvägen 14

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

2022-12-09

9 - 11.15

HC Liljeholmen barn, Liljeholmsvägen 14

För föräldrar, andra anhöriga och personal till barn med behov av alternativ och kompletterande kommunikation i form av tecken, TAKK. För patienter på Habiliteringscenter Liljeholmen barn. Patienter inskrivna på andra habiliteringscenter kan delta i mån av plats.

Se mer

2022-12-09

10 - 13

Habiliteringscenter Haninge, Handenterminalen 4

För föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning och barn med intellektuell funktionsnedsättning med autism. Föreläsningen är till för familjer som har kontakt med Habiliteringscenter Haninge barn.

Se mer

2022-12-14, Flera tillfällen

9 - 11.30

HC Brommaplan, Klädesvägen 14 A

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

1/1