Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föreläsningar som anordnas på flera av mottagningarna inom Habilitering & Hälsa. Om du har kontakt med en mottagning, kan de också ge dig information om sina kurser.

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
Barn 0-17 år
Vuxen, 18 år och äldre
Återställ
Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Remittent
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Habiliteringscenter Järva barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Återställ

Kurser om adhd

Adhd-center erbjuder kurser, grupper och föreläsningar till familjer med barn med adhd upp till och med 17 år, och till unga vuxna 18-25 år.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För ungdomar, 15-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp med tre till sex ungdomar som träffas med samtalsledare. Gruppen ses fem gånger och pratar om saker som är viktiga när man håller på att bli vuxen.

Se mer

Webbkurs

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, IF. En samtalsgrupp som träffas fem gånger. Vi pratar om vad IF är, vad som kan vara svårt och hur man kan leva ett bra liv.

Se mer

Föreläsning på webben

Filmatiserad föreläsning i fem delar. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmerna är från 2015.

Se mer

Startar 19 mars 2022

En utbildning för habiliteringspersonal som vill bli gruppledare i Navigator ACT - en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Tideliusgatan 12, Rosenlund, Stockholm

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder grupper, kurser och föreläsningar för barn och vuxna med autism och deras anhöriga. Här finns även grupper för ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Se mer

Webbkurs

En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till barn, 6-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten. Barnet kan äta för mycket, för lite eller ensidigt. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

Anordnas på flera habiliteringscenter

För vuxna med funktionsnedsättning som kan delta i grupp. En kurs för dig som upplever stress och vill få ökad energi genom mediyoga. Kursen omfattar tio tillfällen. I gruppen deltar 8-10 personer.

Se mer

Anordnas på flera habiliteringscenter

För vuxna med autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. En kurs för att öka välmående och minska stress i vardagen. Nio träffar med upplevelsebaserat lärande av meditation och lätt yoga. I gruppen deltar 5-10 personer.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. Sex träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro, återhämtning och förändring av det som är viktigt i det egna livet.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För vuxna med autism och deras närstående. En introduktionskurs som består av fyra tillfällen med 5-15 deltagare.

Se mer

Tideliusgatan 12, Rosenlund, 3 tr, Stockholm

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi utgår från sex teman. Det viktigaste inslaget är att få möjlighet att mötas runt gemensamma erfarenheter.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp för upp till 15 deltagare som träffas sex gånger. Varje träff har ett tema med information och därefter samtal för att dela erfarenheter.

Se mer

Webbkurs

För unga, 16-25 år, med autism. En webbkurs om autism som består av åtta delar. Varje del tar cirka en timme och består bland annat av korta texter och filmer som beskriver autism och ger förslag på strategier.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp för 8-12 deltagare som träffas åtta gånger. Varje tillfälle består av en teoretisk del och en praktisk del med övningar i kommunikation och socialt samspel.

Se mer

Webbkurs

För närstående till ett barn eller en ungdom med adhd. Två webbkurser, en med fokus på 5-12 år och en på 13-17 år. Vi går genom vad det är som ofta ställer till problem och visar strategier och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För syskon, 6-9 år, till barn med funktionsnedsättning. En grupp för fem till tio barn som träffas fem gånger. Under träffarna varvas lek, aktiviteter och samtal. Syskongruppen inleds och avslutas med föräldraträff.

Se mer

Webbkurs

För föräldrar till barn, 5-12 år, med funktionsnedsättning. En webbkurs med grundläggande fakta och tips om hur man skapar goda vanor kring barns sömn. Passar för barn med både lindriga och svåra sömnproblem.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar, anhöriga och personal till barn 0-17 år med behov av alternativ kommunikation i form av TAKK. En kurs på fem träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För anhöriga och personal runt en vuxen person som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Deltagarna lär sig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Se mer

Webbkurs

För vuxna med autism. En webbkurs på sex delar som bland annat består av texter om autism och frågeformulär för egen reflektion. Varje del tar en till två timmar att göra. Kursen görs under sex veckor med stöd av en handledare.

Se mer

2021-11-16, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om olika strategier för att lära barnet sociala färdigheter.

Se mer

2021-11-17, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om barnets mat- och ätsvårigheter och strategier för att utveckla barnets ätande.

Se mer

2021-11-23, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan1 2, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

2021-11-25, Flera tillfällen

9 - 12

Autismcenter små barn, Tideliusgatan 12

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om barnets språk samt strategier för hur vuxna kan lära barnet att använda språket på ett mer kommunikativt sätt

Se mer

2021-12-02, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om att få kunskap om barns lekutveckling samt strategier för att lära barnet att leka och samspela med andra.

Se mer

2021-12-02, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn födda 2015 eller senare med autism. Kursen syftar till att ge strategier för att utveckla och underlätta kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2021-12-07, Flera tillfällen

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om praktiska strategier för att lära barnet vardagsfärdigheter.

Se mer

2021-12-08

14.30 - 16.30

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående och personal till ett barn eller en vuxen som behöver ett hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal (AKK). Kursen ger en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD.

Se mer

2021-12-09

9 - 12

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med begränsad kommunikation, i behov av fler kommunikationssätt än tal. En introduktion om AKK – alternativ och kompletterande kommunikation.

Se mer

2021-12-10

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Föreläsningen handlar om hur man kan lära sitt barn att kissa och bajsa på toaletten och hur man kan motivera barnet att gå på toaletten när hen kan, men inte vill.

Se mer

2021-12-10

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Föreläsningen tar upp vad stereotypa beteenden är och vilken funktion de kan fylla för barnet.

Se mer

2022-01-11, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

2022-01-20, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn födda 2015 eller senare med autism. Kursen syftar till att ge strategier för att utveckla och underlätta kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2022-02-11, Flera tillfällen

9 - 12.30

Handenterminalen 4, HC Haninge

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. Sex träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro, återhämtning och förändring av det som är viktigt i det egna livet.

Se mer

1/1