När ett barn är anhörig

Till lättläst

Om du har en funktionsnedsättning och har barn är det bra att prata med ditt barn om det. Barnet behöver förstå hur funktionsnedsättningen påverkar dig och vilka situationer som kan vara svåra.

Det är viktigt att föräldrar och vuxna lyssnar och visar intresse för barns frågor och tankar. De har rätt att få information om sånt som berör dem. Barn behöver förstå världen omkring sig. 

Om du är förälder och har en funktionsnedsättning är det bra att prata med ditt barn om situationer som påverkas av din funktionsnedsättning. Ju mer barnet förstår, desto enklare är det att förklara för andra, exempelvis kompisar som frågar. 

Så här arbetar vi inom Habilitering & Hälsa

Habiliteringen kan stötta dig att prata med ditt barn om din funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara att förklara vad som händer om du blir stressad. 

Vi kan samtala med dig, med ditt barn eller med er tillsammans. Hur vi gör beror på hur ni vill ha det och hur gammalt barnet är. När barnet är litet brukar det vara bäst att föräldern pratar själv med sitt barn. Vi kan hjälpa till med hur ni kan göra.

Ibland har du eller barnet behov av mer stöd än vad habiliteringen kan ge. Då hjälper vi till så att ni hittar rätt. Det kan till exempel vara på BUP eller en vårdcentral.

Vad säger lagen?

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla som arbetar med hälso- och sjukvård uppmärksamma ett barns behov av information, råd och stöd. Det här gäller bland annat om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor med har en funktionsnedsättning.

I barnkonventionen står det att varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. 

För att vi ska kunna hjälpa barnen frågar vi alla patienter om de bor tillsammans med minderåriga barn. Det kan vara egna barn, någon annans barn eller syskon.

Frågor om barn som är anhöriga

Om du har frågor kan du prata med någon på habiliteringen som du har kontakt med. Du kan också be att få prata med barnombudet. Det finns ett barnombud på varje mottagning för vuxna.

Mer information

Broschyr om att prata om sin funktionsnedsättning med sitt barn

En sida för barn som har en förälder med funktionsnedsättning