Hjälp att tolka till mitt språk

Om du inte pratar svenska har du rätt till tolk när du besöker Habilitering & Hälsa. Det är viktigt att du förstår den information du får av oss och kan ställa frågor för att få bra hjälp. Om du behöver tolk kan vi hjälpa dig med det.

Tolken översätter det som sägs, inte skriftlig information.

Tolken kan vara med på mötet, eller tolka via video eller telefon.

Behöver du tolk?

Berätta för den person du ska träffa på habiliteringen om du behöver tolk. Berätta också vilket språk det gäller. Vi kan oftast hjälpa dig att boka tolk.

Det är inte bra om någon i din familj, en vän eller släktning tolkar. De har inte tystnadsplikt som en tolk har. Tystnadsplikt betyder att tolken inte får berätta för någon annan om det vi pratat om.

Om tolkning till mitt språk på 1177.se