För anhöriga

Till lättläst

Du som har en person i din familj som har en funktionsnedsättning kan få insatser kring ditt eget mående. Det gäller dig som är förälder, syskon, partner, eller dig som är barn till en person med funktionsnedsättning.

Du kan få insatser på olika sätt:

 • Föreläsningar
 • Tillsammans med andra anhöriga i grupp
 • Eget möte med behandlare

När du får insatser för ditt eget mående journalförs det i din egen journal.

Så ansöker du

Du kan ansöka om insatser via 1177.se. Logga in på 1177 Vårdguiden. Sök upp och välj den mottagning du vill komma till.
1177 Vårdguiden

Du kan också ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett som du postar till den mottagning du vill söka till.
Ansökningsblankett om insats för anhöriga (pdf)

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa som ger insatser till anhöriga

 • 17 habiliteringscenter
 • Adhd-center
 • Autismcenter små barn
 • Dövblindteamet
 • Dövteamet
 • Habiliteringens anhörigcenter
 • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
 • Habiliteringens resurscenter
 • Hjärnskadecenter vuxna
 • Hjärnteamet barn

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Habilitering till personer med funktionsnedsättning

Vill du istället söka habiliteringsinsats för ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning finns ansökningsblanketter här.

Ansökan för barn, 0-17 år
Ansökan för vuxna

För insatser där du som är anhörig deltar utan din vuxna anhöriga, behövs det ibland ett samtycke. Här hittar du en blankett för det. Du behöver inte skicka med den tillsammans med ansökan men du kan bli ombedd att lämna in den senare.