För anhöriga

Du som har en person i din familj som har en funktionsnedsättning kan få insatser kring ditt eget mående.

Du som är förälder, syskon, partner, eller barn till en person med funktionsnedsättning kan vända dig till flera av våra mottagningar. 

Du kan få insatser på olika sätt:

 • Föreläsningar
 • Tillsammans med andra anhöriga i grupp
 • Eget möte med behandlare

Mor- och farföräldrar kan få samtalsstöd på Habiliteringens anhörigcenter. Mottagningen ger även stöd till andra anhöriga.

När du får insatser för ditt eget mående journalförs det i din egen journal.

Så ansöker du

Du kan ansöka om insatser via 1177.se. Logga in på 1177 Vårdguiden. Sök upp och välj den mottagning du vill komma till.
1177 Vårdguiden

Du kan också ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett som du postar till den mottagning du vill söka till.
Ansökningsblankett om insats för anhöriga (pdf)

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa som ger insatser till anhöriga

 • 17 habiliteringscenter
 • Adhd-center
 • Autismcenter små barn
 • Dövblindteamet
 • Dövteamet
 • Habiliteringens anhörigcenter
 • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
 • Habiliteringens resurscenter
 • Hjärnskadecenter vuxna
 • Hjärnteamet barn

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Kurskatalog för dig som är anhörig

I kurskatalogen hittar du kurser, grupper och föreläsningar för dig som är anhörig till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning och som behöver stöd för ditt eget mående.

Kurskatalog för anhöriga

Habilitering till barn eller vuxen med funktionsnedsättning

Vill du söka habiliteringsinsats för ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning hittar du information på följande sidor: 
Ansökan för barn, 0-17 år
Ansökan för vuxna

Mer information för vårdnadshavare