Vuxnas hälso- och sjukvård

Du som har en funktionsnedsättning ska i första hand vända dig till samma mottagningar som alla andra. Här finns information om vårdverksamheter som kan vara aktuella för dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning.

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka vård på en vårdcentral. Där kan du få behandling direkt.  Om du behöver specialiserad vård blir du hänvisad till rätt typ av mottagning. Du kan välja vilken vårdcentral du vill. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av Region Stockholm och privata vårdcentraler som har avtal med regionen. 
Välja vårdmottagning - 1177.se  
Akut vård - habilitering.se

På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns information om hälso- och sjukvård för hela landet. Där finns information om hälsa, vård och e-tjänster. Du kan också ringa 1177 – öppet dygnet runt! 
1177.se/stockholm

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet inom Region Stockholm som ger stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter funktionsnedsättningen medför. 
Hitta mottagning och ansök om habilitering 

Vuxenhabilitering Huddinge

Vuxenhabilitering Huddinge vänder sig till dig som är över 18 år och har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsenedsättning och i behov av en teambedömning. Mottagningen finns på Karolinska i Huddinge och är en del av Danderyds sjukhus.
Vuxenhabilitering HS - ds.se

Hjälpmedel

Du som behöver hjälpmedel kan, efter att dina behov blivit bedömda,
få det via habilitering, primärvårdsrehabilitering, psykiatri eller
vårdcentral.

En förskrivare utreder dina behov och skriver ut hjälpmedel. Har du
tidigare fått hjälpmedel kan du kontakta den mottagningen som sedan
hänvisar dig vidare till rätt förskrivare.

Fritt val av hjälpmedel kan bli aktuellt om du har en rörelsenedsättning,
synnedsättning eller hörselnedsättning. Du kan då köpa hjälpmedel via
rekvisition och välja ett hjälpmedel som inte finns i regionens vanliga
utbud, men mellanskillnaden betalar du själv. 

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lån. Det innebär att ni lämnar tillbaka hjälpmedlet när du inte längre behöver det. Om du har fått ditt hjälpmedel på fritt val gäller andra regler. 
Hjälpmedel - funktionshindersguiden.se 
Att få hjälpmedel - 1177.se 
Hjälpmedelsguiden - vårdgivarguiden.se

Hörsel och syn

Om du är över 18 år, har en hörselnedsättning och behöver prova ut hörselhjälpmedel, till exempel en hörapparat, kan du vända dig direkt till en hörselmottagning som är godkänd av Region Stockholm. Du behöver ingen remiss. Läs om hörselrehabilitering under rehabilitering.
Hörselmottagningar - 1177.se

Stockholms Syncentral ger personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra insatser. För att komma till Syncentralen behöver du en remiss från en ögonläkare.
Syncentralen - sodexohjs.se

Logoped

Sedan hösten 2022 kan personer med exempelvis autism, intellektuell funktionsnedsättning och ät- och sväljstörning kan få logopedinsatser från både habiliteringen och primärvårdslogopedin. För att få insatser från båda behövs en bedömning. Både habiliteringen och primärvårdslogopedin kan göra bedömningen och initiera samverkan.

Neurologiska skador och sjukdomar

Move & Walk

Move & Walk ger behandling för medfödda och förvärvade neurologiska skador. Konduktiv pedagogik fungerar som ett komplement till ordinarie habilitering och rehabilitering. Verksamheten bygger på den ungerska konduktiva pedagogiken, även kallad Petö-metoden.
movewalk.se

Neurocampus på Sophiahemmet

Neurocampus på Sophiahemmet erbjuder rehabilitering för dig med olika neurologiska besvär, spänningshuvudvärk, migrän, yrsel och balanssvårigheter. Du behöver ingen remiss.
neurocampus.se

Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

För att få specialiserad neurologisk rehabilitering i slutenvård behöver du få en remiss från akutsjukhus. Du kan välja mellan tre olika vårdgivare som ger specialiserad neurologisk rehabilitering: Rehab Station Stockholm, Rehabcentrum Stiftelsen Stockholms sjukhem och Stiftelsen Stora Sköndal.
Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus - vardgivarguiden.se

Specialiserad rehabilitering

Specialiserad rehabilitering kan du få om insatserna inom exempelvis öppen- och äldrevård inte räcker till. Du behöver en remiss från din läkare för att få specialiserad rehabilitering. Du kan välja rehabiliteringsenhet inom cancervård (onkologi), neurologiska sjukdomar, lymfödem, smärta och utmattningssyndrom.
Specialiserad rehabilitering -1177.se

Fysioterapi

När du behöver en fysioterapeut som har specialkunskaper inom ett visst område, kan du själv välja vart du ska gå. I Stockholms län finns 13 specialistområden inom fysioterapi.
Fysioterapi - 1177.se

Psykisk ohälsa

Milda till måttliga psykiska besvär

Du kan alltid vända dig till vårdcentralen vid psykiska besvär som stress, ångest eller panikattacker. Ofta kan du få någon form av stöd eller behandling på vårdcentralen. Det kan till exempel vara rådgivning, samtalsstöd eller psykologisk behandling.

Svåra psykiska besvär

Psykiatrin ger vård och behandling vid svårare psykiska besvär. På en psykiatrisk mottagning kan du till exempel få hjälp med läkemedelsbehandling, psykoterapi eller psykologisk behandling.

Om det är akut

Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig, eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv, sök då vård på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112.
Psykiatrisk vård - 1177.se

Rehabilitering

Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund

Hörselrehabilitering är till för dig som fyllt 18 år och har något av följande:
• omfattande besvär av hörselnedsättning och/eller tinnitus
• ytterligare funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen
• en nytillkommen/hastigt förvärrad ensidig hörselnedsättning/dövhet.

Hörselrehabiliteringen erbjuder bland annat hörselundersökningar, hörapparatutprovning och hörsel- och tinnitusrehabilitering. Du behöver en remiss för att komma till rehabiliteringen.
Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund - karolinska.se

Samordnad individuell plan - SIP

Har du behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ni, vården eller kommunen begära en samordnad individuell plan (SIP).
Samordnad individuell plan - 1177.se

Tandvård

För dig med funktionsnedsättning finns olika former av ekonomiskt stöd till tandvård. Ett exempel är ett tandvårdsstödsintyg, som ger rätt till tandvård till samma avgift som sjukvård upp till högkostnadsskyddet. Det finns också tandvårdsmottagningar som är anpassade på olika sätt. Tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm svarar på frågor om rättigheter och beslut om tandvård för exempelvis personer med funktionsnedsättning.

Tandvård för vuxna - funktionshindersguiden

Tonusmottagning

Tonusmottagningen tar emot dig som behöver vård och behandling för att mildra konsekvenser av spasticitet eller annan stegrad muskeltonus.
Tonusmottagning Danderyd - ds.se 
Tonusmottagning Huddinge - ds.se

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningar vänder sig till dig som är 12-23 år. Du kan få hjälp med preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning om kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller frågor som stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer och identitet. På Umo.se finns svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Youmo.se är systersajten med information på flera språk. 
ungdomsmottagningar.sll.se 
umo.se 
youmo.se

 

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd och habilitering. Rådgivningen ger stöd för att få vardagen att fungera. 
Frågetjänst och rådgivning 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

På funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd. 
Funktionshindersguiden.se