Vuxnas hälso- och sjukvård

Här finns information om andra verksamheter än Habilitering & Hälsa inom hälso- och sjukvården som kan vara aktuella för dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning.

Fotsjukvård

Fotsjukvården behandlar personer som har fotproblem på grund av sjukdomar, till exempel diabetes, reumatiska eller neurologiska sjukdomar. För att besöka en fotterapeut behöver du en remiss från läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska.
Fotsjukvård - 1177

Hjälpmedel

För att få hjälpmedel behöver du ta kontakt med en förskrivare som utreder ditt behov av och beslutar om hjälpmedel. Förskrivare finns inom Habilitering & Hälsa, primärvårdsrehabilitering, psykiatri och på vårdcentral.

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lån. Det innebär att du lämnar tillbaka hjälpmedlet när du inte längre behöver det. Om du har fått ditt hjälpmedel på fritt val gäller andra regler.
Hjälpmedel - 1177.se

Hjälpmedelsguiden - vårdgivarguiden.se

Hörselmottagning

Om du är över 18 år, har en hörselnedsättning och behöver prova ut hörselhjälpmedel, till exempel en hörapparat, kan du vända dig direkt till en hörselmottagning som är godkänd av Region Stockholm. Du behöver ingen remiss.
Hörselmottagningar - 1177.se

Psykiatri

Milda till måttliga psykiska besvär

Du kan alltid vända dig till vårdcentralen vid psykiska besvär som stress, ångest eller panikattacker. Ofta kan du få någon form av stöd eller behandling på vårdcentralen. Det kan till exempel vara rådgivning, samtalsstöd eller psykologisk behandling.

Svåra psykiska besvär

Psykiatrin ger vård och behandling vid svårare psykiska besvär. På en psykiatrisk mottagning kan du till exempel få hjälp med läkemedelsbehandling, psykoterapi eller psykologisk behandling.

Om det är akut

Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig, eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv, sök då vård på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112.
Psykiatrisk vård - 1177.se

Neuropsykiatrisk utredning - att få diagnos

För att få veta om du har en neuropsykiatrisk funktionedsättning, till exempel adhd eller autismspektrumdiagnos, behöver du genomgå en utredning. Om du inte har någon kontakt med vården kan du börja med att kontakta din vårdcentral. Där kan du få en remiss till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Ibland kan du kontakta mottagningen direkt och göra en egenanmälan. Om du redan har kontakt med en psykiatrisk mottagning kan du fråga där om en utredning för npf.
Neuropsykiatrisk utredning - 1177.se

Rehabilitering

Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund

Hörselrehabilitering är till för dig som fyllt 18 år och har något av följande:
• omfattande besvär av hörselnedsättning och/eller tinnitus
• ytterligare funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen
• en nytillkommen/hastigt förvärrad ensidig hörselnedsättning/dövhet.

Hörselrehabiliteringen erbjuder bland annat hörselundersökningar, hörapparatutprovning och hörsel- och tinnitusrehabilitering. Du behöver en remiss för att komma till rehabiliteringen.
Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund - karolinska.se

Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning

Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning tar emot dig som är 18 år och äldre och som har eller misstänks ha haft polio. Fokus ligger på utredning och rehabilitering. Du behöver ingen remiss för att komma till postpoliomottagningen.
Postpoliomottagning och neuromuskulär mottagning - ds.se

Hjärnskaderehabilitering

På Danderyds sjukhus finns flera mottagningar som tar emot dig som är över 18 år och efter en förvärvad hjärnskada har kognitiva och motoriska svårigheter som påverkar din livssituation. Du behöver en remiss.

Alla mottagningar och vårdavdelningar - ds.se

Move & Walk

Move & Walk ger behandling för medfödda och förvärvade neurologiska skador. Konduktiv pedagogik fungerar som ett komplement till ordinarie habilitering och rehabilitering. Verksamheten bygger på den ungerska konduktiva pedagogiken, även kallad Petö-metoden.
movewalk.se

Stroke- och hjärnskadevägledare

Stroke- och hjärnskadevägledaren vänder sig till personer i Stockholms län som har drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada och deras närstående. 
Stroke- och hjärnskadevägledare - ds.se

Logopedmottagningar

För att komma till en logoped behöver du en remiss. Du kan få en remiss av en läkare, psykolog eller logoped. Därefter kan du kan själv välja vilken logopedmottagning du vill gå till bland dem som har blivit godkända av Region Stockholm.

Logopeder arbetar med olika typer av problem som:
• dyslexi för utredning av läs- och skrivsvårigheter
• röststörning
• språk- och talstörningar
• stamning
• neurologisk sjukdom som orsakar språk- och talstörning eller sväljstörning.
Logopedmottagningar i Stockholms län - 1177.se

Neurocampus på Sophiahemmet

Neurocampus på Sophiahemmet erbjuder rehabilitering för dig med olika neurologiska besvär, spänningshuvudvärk, migrän, yrsel och balanssvårigheter. Du behöver ingen remiss.
neurocampus.se

Neuroteam

Rehabilitering med hjälp av neuroteam är för dig som är ny- eller återinsjuknad efter att ha drabbats av förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som stroke, multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom. Du får hjälp med rehabilitering på mottagningen eller i hemmet.
Neuroteam - rehabvalet.se

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering gör undersökningar, behandlingar och uppföljningar. Du får hjälp med rehabilitering på en mottagning eller i hemmet. Du behöver ingen remiss utan kan välja och kontakta vilken mottagning du vill.
Primärvårdsrehabilitering - 1177.se

Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

För att få specialiserad neurologisk rehabilitering i slutenvård behöver du få en remiss från akutsjukhus. Du kan välja mellan tre olika vårdgivare som ger specialiserad neurologisk rehabilitering: Rehab Station Stockholm, Rehabcentrum Stiftelsen Stockholms sjukhem och Stiftelsen Stora Sköndal.
Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus - vardgivarguiden.se

Specialiserad rehabilitering

Specialiserad rehabilitering kan du få om insatserna inom exempelvis öppen- och äldrevård inte räcker till. Du behöver en remiss från din läkare för att få specialiserad rehabilitering. Du kan välja rehabiliteringsenhet inom cancervård (onkologi), neurologiska sjukdomar, lymfödem, smärta och utmattningssyndrom.
Specialiserad rehabilitering -1177.se

Fysioterapi

När du behöver en fysioterapeut som har specialkunskaper inom ett visst område, kan du själv välja vart du ska gå. I Stockholms län finns 13 specialistområden inom fysioterapi.
Fysioterapi - 1177.se

Stockholms Syncentral

Stockholms Syncentral ger personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra insatser. För att komma till Syncentralen behöver du en remiss från en ögonläkare
Syncentralen - sodexohjs.se

Tonusmottagning

Tonusmottagningen tar emot dig som behöver vård och behandling för att mildra konsekvenser av spasticitet eller annan stegrad muskeltonus.
Tonusmottagning Danderyd - ds.se

Tonusmottagning Huddinge - ds.se

Tandvård

Medicinsk tandvård

Medicinsk tandvård tar emot personer med svårare medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsvariationer. Oftast behövs ingen remiss. På Danderyds sjukhus och Huddinge sjukhus erbjuds ett program för att hjälpa personer med extrem tandvårdsrädsla. Mobil tandvård kan komma hem till dig som behöver vård under större delen av dygnet. De ger behandlande, förebyggande och akut tandvård.
Medicinsk tandvård - folktandvardenstockholm.se

Specialisttandvård

Specialisttandvård vänder sig till personer med avancerade eller särskilda vårdbehov. För att komma till enheten måste du ha remiss från allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare.
Specialisttandvård - folktandvardenstockholm.se

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel med hela Sverige som upptagningsområde.

Centret arbetar med personer som har problem i mun- och ansiktsregionen, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet eller tandgnissling. Mun-H-Center ger information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner.
mun-h-center.se

Tandvårdsfrågor Stockholms län

Har du frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till och med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade personer kan du vända dig till tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.
Tandvårdsfrågor Stockholms län – 1177.se

Ekonomiskt stöd vid tandvård

För dig som har en funktionsnedsättning finns olika former av ekonomiskt stöd för tandvård. Du kan läsa mer om olika ersättningar på Funktionshindersguiden.
Tandvård - funktionshindersguiden.se

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningar vänder sig till dig som är 12-23 år. Du kan få hjälp med preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning om kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller frågor som stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer och identitet.

Du kan antingen boka tid på en ungdomsmottagning eller gå dit på drop-in-tider. Besöken är kostnadsfria.
ungdomsmottagningar.sll.se

Vuxenhabilitering Huddinge

Vuxenhabilitering Huddinge vänder sig till dig som är över 18 år och har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Här arbetar läkare, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog och fysioterapeut/sjukgymnast. Mottagningen finns på Karolinska i Huddinge och är en del av Danderyds sjukhus.
Vuxenhabilitering HS - ds.se

Vårdcentral

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka vård på en vårdcentral. Där kan du få behandling direkt. Du kan välja vilken vårdcentral du vill. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av Region Stockholm och privata vårdcentraler som har avtal med regionen. Om du behöver specialiserad vård ska du bli hänvisad till rätt typ av mottagning.

Om du inte är nöjd med den vårdcentral du valt eller vill byta av något annat skäl kan du göra det. Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan.
Välja vårdmottagning - 1177.se