Habiliteringens resurscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.

Habiliteringens resurscenter

Individanpassat stöd

Du som har kommunikativa eller kognitiva svårigheter kan träffa oss för stöd, rådgivning och behandling. 
Individanpassat stöd och språkoteket

Språkotek

På språkoteket kan du låna språkträningsmaterial och få tips på appar för språkträning. Språkoteket är en del av det individanpassade stödet.
Individanpassat stöd och språkoteket

Utställning och visningsmiljö

I vår utställning och visningsmiljö kan du se, prova och lära dig mer om olika former av kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns kunnig personal som är specialiserade på området. 
Visningsmiljö med kommunikativt- och kognitivt stöd

Bibliotek

I biblioteket kan du låna böcker och filmer med anknytning till funktionsnedsättningar.
Bibliotek

Kurser, grupper och föreläsningar

Vi anordnar kurser, grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller närstående. De kan till exempel handla om samhällets stöd och problembeteende. Vi har också flera webbkurser, bland annat om autism.
Kurskatalog

 

Kontakta Habiliteringens resurscenter

frågetjänst

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd.