VUB-teamet

VUB-teamet är ett tvärprofessionellt team specialiserat på intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering. Insatserna sker i samarbete med nätverket runt personen med funktionsnedsättning.

VUB-teamet är en förkortning som betyder Vuxen- och ungdomsteamet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem.

Habiliteringens mottagningar är öppna

Vi följer noga gällande riktlinjer för att minska smittspridningen av covid-19. Vi använder nödvändig skyddsutrustning och rekommenderar även dig att använda munskydd när du besöker någon av våra mottagningar. Vi erbjuder kurser både på plats och digitalt.

Om vår mottagning och ansökan

Vi tar emot personer som är 12 år och äldre med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF) och som har svåra beteendeproblem, till exempel utåtagerande- eller självskadebeteende. Vi är ett komplement till det stöd som ges vid beteendeproblem på ett habiliteringscenter och inom psykiatrin.

 

Kontakta VUB-teamet