VUB-teamet

VUB-teamet är ett tvärprofessionellt team specialiserat på intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering. Insatserna sker i samarbete med nätverket runt personen med funktionsnedsättning.

VUB-teamet är en förkortning som betyder Vuxen- och ungdomsteamet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem.

Om vår mottagning och ansökan

Vi tar emot personer som är 12 år och äldre med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (IF) och som har svåra beteendeproblem, till exempel utåtagerande- eller självskadebeteende. Vi är ett komplement till det stöd som ges vid beteendeproblem på ett habiliteringscenter och inom psykiatrin.

 

Kontakta VUB-teamet