VUB-teamet

VUB-teamet är ett tvärprofessionellt team specialiserat på intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering. Insatserna sker i samarbete med nätverket runt personen med funktionsnedsättning.

VUB-teamet är en förkortning som betyder Vuxen och ungdomsteamet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem.

Habiliteringens mottagningar är öppna

Vi följer noga gällande riktlinjer för att minska smittspridningen av covid-19. Vi använder nödvändig skyddsutrustning och rekommenderar även dig att använda munskydd när du besöker någon av våra mottagningar. Kurser erbjuds tillsvidare endast i digital form.

Om vår mottagning och ansökan

Vi tar emot personer som är 12 år och äldre, med diagnos intellektuell funktionsnedsättning (IF) med svåra beteendeproblem, till exempel utåtagerande- eller självskadebeteende. Vi är ett komplement till det stöd kring beteendeproblem som ges vid Habiliteringscenter och psykiatri.

 

Kontakta VUB-teamet