Autism

Autism är en funktionsnedsättning som innebär att man har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Man har också begränsade intressen och beteenden.

Habilitering & Hälsa har tre webbplatser där du kan ta del av fakta och råd om autism:

Autismforum

På Autismforums webbplats kan du läsa om autism och ta del av Habilitering & Hälsas stöd inom olika områden såsom kommunikation, samspel och vardagsfärdigheter.

Autismforum

Ung och asperger

Ung och asperger är en webbplats för unga 16-25 år med en diagnos inom autismspektrumet (ASD). Här kan unga få kunskap om ASD, läsa om svårigheter och strategier och ta del av personliga berättelser.

Ung och asperger

Föräldrar med ASD

Föräldrar med ASD vänder sig till föräldrar med en diagnos inom autismspektrumet. På webbplatsen möter du föräldrar och får fakta och råd som förenklar vardagen inom följande områden: sociala livet med barn, mat och måltider samt mer kraft i vardagen.

Föräldrar med ASD - handbok för ett bättre familjeliv

Podden Funka olika om autism

Podden Funka olika har flera avsnitt som berör autism ur olika aspekter. En del med fokus på personen som har diagnos, andra med fokus på de som är runt omkring, såsom föräldrar och partner. Lyssna på personliga samtal och råd från experter.

Avsnitt om autism

Allt från Funka olika

Vägledare för neuropsykiatriska diagnoser

För dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis autism eller adhd, finns en vägledare inom Habilitering & Hälsa. Vägledaren kan ge information till dig och dina anhöriga om stöd inom skola, arbete, vård och omsorg med mera. Kontakt sker genom att boka en telefontid på 1177.se

Boka tid med vägledaren på 1177.se

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Autismcenter små barn ger stöd och handledning till vårdnadshavare som har barn med autism i åldern 0-4 år. Även barnets ansvariga pedagog på förskolan kan få stöd.
Autismcenter små barn

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. 
Sök habiliteringscenter för barn eller vuxen

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder kurser och grupper till barn och vuxna med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning) och deras anhöriga.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter