Individanpassat stöd och Språkoteket på Habiliteringens resurscenter

Du som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada kan få individanpassad rådgivning och insats kring kommunikativt och kognitivt stöd från Habiliteringens resurscenter.

Bild på spel och andra typer av kommunikationsstöd

Det här kan du ansöka om själv

  • Rådgivning och lån av appar och datorprogram för utveckling och lärande

Det här kan vi hjälpa till med genom remiss

  • Konsultation vid behov av kommunikativt stöd, bland annat alternativ och kompletterande kommunikation, AKK
  • Konsultation vid behov av kognitivt stöd, det vill säga struktur och hjälpmedel. 
  • Konsultation om appar och datorprogram för inlärning och utveckling.
  • Konsultation om anpassad teknik, exempelvis styrsätt eller anpassningar av hjälpmedel.
  • Fördjupade insatser för personer med komplexa kommunikativa behov, inklusive introduktion och inlärning av kommunikativt stöd/AKK.

Språkotek

Språkoteket på Habiliteringens resurscenter erbjuder utlåning av material för att träna språket och ger rådgivning om språkträning. För att låna hos oss behövs en remiss från logoped.

För återbud och frågor om lånat material kan du kontakta oss på telefon: 08-123 351 50.  

Vem kan skicka remiss till oss?

För att få individanpassad rådgivning eller insats krävs en remiss. Den kan skickas till oss från personal inom Habilitering & Hälsa eller från arbetsterapeut och logoped inom psykiatrin, primärvården eller den kommunala LSS-hälsan.

Vi samarbetar nära den behandlare som remitterar till oss och ser gärna att hen är med på besöket.