Frågetjänst och rådgivning

Du kan kontakta Habilitering & Hälsas frågetjänst om du har frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning och habilitering. Har du eller en anhörig en neuropsykiatrisk diagnos eller en flerfunktionsnedsättning kan du även ringa till en vägledare.

Frågetjänst

I frågetjänsten arbetar socionomer som svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det kan förutom habilitering, till exempel gälla insatser från kommunen, bidrag och ersättningar, skola och fritid. ​

Du når frågetjänsten via appen Alltid Öppet, 1177.se, telefon eller e-post.

Boka telefontid 

Du som bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning eller är anhörig kan boka telefontid för kontakt med frågetjänsten. Du kan boka tid via appen Alltid öppet eller på 1177.se. Samtalstiden är upp till 45 minuter och journalförs.

Boka via Alltid öppet

Ladda ner appen Alltid öppet. Scrolla ner till ”Råd och stöd om funktionsnedsättningar”. Välj ”Frågetjänsten” och klicka på ”välj”. Fyll i vem du är och hur du vill bli kontaktad.​

Är du förälder?

Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du utföra ärenden för ditt barn i appen.

Boka via 1177.se

Du kan boka telefontid via 1177.se. Välj "Hitta vård" och sök efter på "Habiliteringens resurscenter". Klicka på "Boka tid direkt", logga in och och välj sedan ”Stöd och rådgivning från habiliteringen”. 

Boka tid direkt på 1177.se 

Viktigt att veta om bokad telefontid

  • Du som bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning eller är anhörig kan boka telefontid för kontakt med frågetjänsten.
  • Du kommer att bli uppringd på den tid du bokat.
  • Det är viktigt att du anger korrekt telefonnummer.
  • Avbokning ska ske senast 24 timmar före telefontiden.
  • Om du behöver en tolk måste du boka telefontiden två arbetsdagar innan. 
  • Du får en bekräftelse via "Alltid öppet" appen eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du inte vill boka tid 

Du kan även ringa oss på telefon 08-123 350 10. Du kan vara anonym om du vill. Samtalet kan vara upp till 20 minuter.

Vardagar 08.30–16.30 (dag före röd dag 12.30).

Skriftlig fråga 1177 Vårdguidens e-tjänster 

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du ställa en skriftlig fråga och få svar. När du loggat in väljer du "Övriga tjänster" och därefter Habilitering & Hälsa. 

Brev och e-post

Du kan skicka brev till oss och ställa en fråga. Adressen är:

Habiliteringens resurscenter
Frågetjänsten
Olivecronas väg 5
113 61 Stockholm

Du kan också kontakta oss via e-post på habresurscenter.slso@sll.se 

Frågor som skickas via e-post är en offentlig handling och bör därför inte innehålla känsliga personuppgifter.

Rådgivning och stöd för en fungerande vardag

Habilitering & Hälsa har en tillfällig rådgivning för dig som behöver stöd i vardagen med anledning av coronapandemin. Vi vänder oss till dig som bor i Stockholms län och som har en funktionsnedsättning eller är närstående.

Vi kan till exempel ge dig råd om:

  • Hur skapar jag rutiner hemma när det inte är som vanligt?
  • Hur hanterar jag svåra situationer när vardagen förändrats?
  • Hur kan jag hantera ökad stress?

Rådgivningen kostar ingenting. Samtalet kan vara upp till 45 minuter. Vi journalför kontakten. 

Boka tid 

Du som bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning eller är anhörig kan boka telefontid för kontakt med rådgivningen för en fungerande vardag.

Du kan boka tid via appen Alltid öppet eller på 1177.se. Välj "Hitta vård" och sök efter "Habiliteringens resurscenter". Klicka på "Stöd och rådgivning från habiliteringen". 

Boka på 1177.se

Mer om Stöd för en fungerande vardag

Vägledare 

Habilitering & Hälsa har vägledare som har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till barn och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser samt vuxna med flerfunktionsnedsättning.

Vägledare för neuropsykiatriska diagnoser​

Du som har en neuropsykiatrisk diagnos eller är närstående kan vända dig till vägledaren för neuropsykiatriska diagnoser. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna autism och adhd och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.

Så här tar du kontakt

Du kontaktar vägledaren genom att boka en telefontid på 1177 Vårdguiden e-tjänster.
1177 Vårdguiden

​När du loggat in, klicka på "Hitta och lägga till" efter Mottagningar.
Skriv "Habiliteringens resurscenter". Klicka sen på SÖK.
Välj och klicka på Habiliteringens resurscenter.
Välj "Boka tid direkt".

Vägledare för flerfunktionsnedsättning

Till vägledaren för flerfunktionsnedsättning kan du vända dig för att få information om samhällets vård- och stödinsatser för vuxna med flerfunktionsnedsättning.

Med flerfunktionsnedsättning menas medelsvår till djupgående intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och grav rörelsenedsättning. Orsak och diagnos varierar mycket. Flerfunktionsnedsättning leder till stora begränsningar med kommunikation och förflyttningar och att man har behov av att personer i ens närhet hjälper till med vardagens alla sysslor.

Vägledningen vid flerfunktionsnedsättning sker via telefon.
08-123 350 12

 

Illustration på olika personer med funktionsnedsättningar

Funktionshindersguiden

På funktionshindersguiden.se finns kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.