Videomöte och telefonsamtal

Du kan ha kontakt via video eller telefon med behandlande personal på mottagningarna inom Habilitering & Hälsa.

Vanligtvis träffar vi dig som är patient och dina närstående på någon av våra mottagningar eller i din hemmiljö. Men det finns även möjlighet att genomföra ett möte via telefonsamtal eller videomöte. Orsaken kan vara att det passar dig bättre eller att det till exempel finns en risk för smittspridning. Det är dock alltid din behandlare som avgör vad som passar för ert möte.

Möten via video och telefon journalförs på samma sätt som andra möten.

Videomöte

Videomöte genomförs i appen Alltid öppet.

Du laddar ner appen Alltid öppet från Region Stockholm. Inför ett videomöte behöver du identifiera dig genom mobilt Bank-ID.

Telefonsamtal

Du kan ha ett bokat telefonsamtal med din behandlare om ni har en pågående insats och ni har haft ett första vanligt möte.

Om du inte har en pågående insats, kan du ändå ringa den mottagning du vill ha kontakt med och få information om ansökan.