Remiss och samarbete – vuxen

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet i Region Stockholm med flera olika mottagningar som tar emot patienter med autism, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning och deras anhöriga. Vi har också mottagningar för patienter med adhd, dövblindhet, dövhet och förvärvad hjärnskada.

Vi ger stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter en funktionsnedsättning kan medföra. Insatserna ska bidra till självständighet och delaktighet i samhället. 

Patientfolder att dela ut

I foldern Habilitering för barn och vuxna berättar vi för blivande patienter om vad vi kan hjälpa till med och hur vi arbetar. Ge den gärna till de patienter som du remitterar till oss eller som själva kan ansöka om habilitering. 

Ladda ner och beställ foldern 

Så arbetar vi

Efter remiss kallar vi patienten till ett informationsmöte eller direkt till ett bedömningssamtal. Därefter gör vi en bedömning och prioritering av eventuella habiliteringsinsatser. Vi utgår från patientens behov, motivation och förutsättningar.

Kvalitetsarbete och vårdprogram

Patienter inom Habilitering & Hälsa har alltid sin läkarkontakt inom annan vårdverksamhet. Vi behandlar inte psykisk ohälsa eller sjukdom och ger inte medicinsk vård. Vi ger inte heller akut vård. Inom Habilitering & Hälsa finns inte läkare, sjuksköterskor eller dietister.

Vi har ett konsultativt arbetssätt. Det bidrar till ökad självständighet och delaktighet. Efter introduktion och vägledning sker ofta övningar på egen hand, ofta med stöd av anhöriga och nätverk. 

Många insatser görs i grupp eftersom det både har en god effekt och innebär att vi kan ta emot fler patienter.

De flesta patienter får insatser från habiliteringen under en begränsad period och sedan avslutas kontakten. Patienten återkommer vid nya eller förändrade behov. En del patienter har en mer långvarig kontakt med oss.

Samarbete kring en patient

Det är vanligt att vi har kontakt med andra vårdgivare. Det kan till exempel vara samordnad individuell plan (SIP), med psykiatrin för behandling vid psykisk ohälsa, en ortopedmottagning som utformar ortoser, en neurologisk mottagning som ansvarar för medicinering vid epilepsi. Vi kan också samarbeta med till exempel skola, daglig verksamhet eller boende.

Samverkan med andra 
Hitta rätt i vården 

Remisser vid olika funktionsnedsättningar

 

Adhd

Inga remisser. Vårdnadshavare till barn med adhd ansöker själv till Adhd-center.

Autism

Flera mottagningar tar emot remisser. 

Dövblindhet

Remiss behövs inte om patienten har kontakt med hörselhabilitering eller syncentral.

Dövhet

Inga remisser. Patienten ansöker själv till Dövteamet. 

Förvärvad hjärnskada

Flera mottagningar tar emot remisser.

Intellektuell funktionsnedsättning

Flera mottagningar tar emot remisser.

Rörelsenedsättning

Flera mottagningar tar emot remisser. 

Så skickar du remiss

Remiss skickas via journalsystemet TakeCare. Ta del av informationen under punkten Så arbetar vi. Tänk på att patienten behöver vara delaktig i beslut om remiss och vara informerad om vårt arbetssätt och att vi alltid gör en bedömning om eventuella insatser.

Bifoga diagnostisk utredning/utlåtande eller hänvisa till den i journal (datum).

I remissen vill vi gärna att du berättar hur patientens fortsatta vårdkontakt med er planeras, om det finns behov av samordnad vårdplanering, om patienten har en fast vårdkontakt och kontaktuppgifter.

Det här händer efter remiss

När vi har tagit emot remissen bjuder vi till en informationsträff eller ett bedömningssamtal. Läs om habiliteringens vårdprocess här:
Din habilitering

 

visningsmiljö, habilitering

Om oss

Här hittar du information om Habilitering & Hälsas uppdrag och hur vi arbetar för att ge en likvärdig vård av hög kvalitet. Du kan också läsa om forskning och hur vi samverkar med andra. 

frågetjänst

Frågetjänst och rådgivning. Boka telefontid eller ring direkt.

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag. 
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se hittar du kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.