Folder om Habilitering för barn och vuxna

Folder om Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Områden, Funktionsnedsättning, Ålder , Riktar sig till, Mottagning

Foldern Habilitering för barn och vuxna handlar om Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Habilitering & Hälsas mottagningar ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det kan vara autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Vi ger också råd och stöd till anhöriga. 

Adhd-center har kurser, grupper och föreläsningar för familjer som har barn med adhd och för unga vuxna upp till 25 år. Dövteamet ger stöd för ökad självständighet hos vuxna teckenspråkiga döva och hörselskadade personer.

Du kan få insatser i grupp tillsammans med andra eller individuellt. En del insatser ges på våra mottagningar, andra i din vardagsmiljö. Vi har också stöd och behandling via internet.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under din habilitering på habilitering.se

https://www.habilitering.se/din-habilitering/

Broschyren Habilitering för barn och vuxna