Habilitering & Hälsa

Folder om Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Områden, Funktionsnedsättning, Ålder , Riktar sig till, Mottagning

Kort broschyr om Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning. Det kan bland annat vara intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumdiagnos, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Vi ger också råd och stöd till närstående och personal i barnets eller den vuxnes närmiljö. Habilitering & Hälsa har även ett uppdrag att sprida kunskap om funktionsnedsättningar.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html på habilitering.se

Habilitering & Hälsa folder