Material att ladda ner

Här hittar du material som kan laddas ner. En del går också att beställa. Du kan söka själv eller titta på olika ämnesområden. Under juli månad skickar vi inte ut några beställningar. Verksamheten kommer igång i mitten av augusti.

Sök själv bland allt material

Material att ladda ner - sök själv

 

puffbild, kalender-årshjul

Kalender och årshjul

Det finns flera varianter av månadskalendrar att använda tillsammans med bildark. Det finns också årshjul. 

Schema, material att ladda ner

Scheman

Här hittar du olika dagsremsor och veckoscheman som du kan använda tillsammans med bildark. Det finns olika varianter. 

Bildark

Här finns bildark på olika teman som du kan använda tillsammans med scheman och kalendrar.

Undra läser barnbok med pratkarta

Pekprata

Här har vi samlat olika pekkartor med bilder och text att ladda ner. Det finns pekkartor för olika situationer, till exempel för att spela spel, fika och för olika barnböcker.

puffbild, pengar

Hantera ekonomi

Här har vi samlat kognitivt stöd om att planera budget och ekonomi.

puffbild, adhd-material

Adhd-centers föräldratips

Adhd-center har tagit fram en serie tips med förslag till hur föräldrar och andra kan hantera olika situationer, så som sömn, skola, måltider, kompisar, fritid och känsloutbrott. Det finns också böcker att beställa till självkostnadspris.

puffbild sexuell hälsa

Sexuell hälsa

Bildstöd för samtal kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Materialet är ett stöd i att både ge ord kring ämnet och stötta minnet.

Tips i varje rum

Tidningen Funktion i fokus har gjort en serie som heter Enklare liv med tips på kommunikativt och kognitivt stöd för olika delar av hemmet. Här har vi samlat alla pdf-er att skriva ut och spara.

Illustration över en skola med olika rum

Tips för skolan

Tidningen Funktion i fokus har gjort en serie som heter NPF-säkra skolan med tips på hur olika miljöer i skolan kan anpassas för barn med bland annat autism och adhd. Här har vi samlat alla pdf-er att skriva ut och spara.

Tipsblad Puffbild

Tips för aktivitet och lärande

Material med konkreta tips på appar om kommunikativt och kognitivt stöd. Det kan vara om AKK, planering, känslor, sömn, språkträning och enkla spel.

Samhällets stöd Puffbild

Samhällets stöd

Här hittar du foldrar, broschyrer och material om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Bildstöd intensivvård Coronaviruset Covid-19

Material på andra webbplatser

Det finns flera webbplatser som erbjuder gratis möjligheter att skapa egna bildstöd. Här kan du också hitta resurser för lättläst information. 

Enhetsfoldrar puffbild

Våra mottagningar

Här hittar du foldrar om Habilitering & Hälsas mottagningar, från A till Ö.

Puffbild, besökshjälpen

Stöd i vårdmötet

Besökshjälpen och mall för tidsregistrering och annat material som kan användas av habiliteringen eller annan vårdgivare.

TIdningen Funktion i fokus

Tidningen Funktion i fokus

Här hittar du alla nummer av tidningen Funktion i fokus. Du kan ladda ner eller beställa. På våra temasidor kan du läsa artiklar som tidigare publicerats i tidningen och få tips om ämnen som sömn, matvanor, smärta och föräldraskap.

Undra puffbild

Superhjälten Undra

Ladda ner och läs böcker med Undra.