Material att ladda ner

Här hittar du material som kan laddas ner. En del går också att beställa. Du kan söka själv eller utifrån olika ämnesområden.

Sök själv bland allt material

Material att ladda ner - sök själv

 

puffbild, kalender-årshjul

Kalender och årshjul

Årshjul och månadskalendrar att använda tillsammans med bildark.

Schema, material att ladda ner

Scheman

Dagsremsor och veckoscheman som du kan använda tillsammans med bildark. 

Bildark

Bildark på olika teman att använda tillsammans med scheman och kalendrar.

Undra läser barnbok med pratkarta

Pekprata till sagor

Det finns flera pekkartor till böcker att ladda ner eller skriva ut.

Pratkartor

Pratkartor för olika situationer, till exempel spela spel, sova, läsa eller fika.

Bilderböcker för vuxna

Bilderböcker för ungdomar och vuxna om vardagssituationer.

puffbild, pengar

Hantera ekonomi

Kognitivt stöd om att planera sin budget och ekonomi.

puffbild, adhd-material

Adhd-centers föräldratips

Tips för föräldrar om till exempel sömn, skola, måltider, fritid och känsloutbrott.

puffbild sexuell hälsa

Sexuell hälsa

Bildstöd för samtal kring sexuell och reproduktiv hälsa. 

Enklare liv

En serie med tips på kommunikativt och kognitivt stöd för olika delar av hemmet. 

Illustration över en skola med olika rum

Tips för skolan

I serien "NPF-säkra skolan" finns tips på hur miljöer i skolan kan anpassas för barn.

Tipsblad Puffbild

Tips för lärande och aktiviteter

Tips om stöd vid till exempel träning av planering och läs- och skrivförmåga.

Samhällets stöd Puffbild

Samhällets stöd

Foldrar och broschyrer om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Bildstöd intensivvård Coronaviruset Covid-19

Material på andra webbplatser

Tips på webbplatser där du kan hämta eller skapa egna bildstöd utan kostnad.

Enhetsfoldrar puffbild

Våra mottagningar

Foldrar om Habilitering & Hälsas mottagningar, från A till Ö.

Puffbild, besökshjälpen

Stöd i vårdmötet

Här finns foldern "Besökshjälpen" och mall för tidsregistrering som kan användas av habiliteringen eller annan vårdgivare.

TIdningen Funktion i fokus

Tidningen Funktion i fokus

Här kan du läsa tidigare nummer av tidningen Funktion i fokus. Du hittar även artiklar från tidningen på våra temasidor.

Undra puffbild

Superhjälten Undra

Spela spel, se film och läs böcker med Undra. Undra är superhjälten som hjälper barn att förstå vad habiliteringen gör.