Material att ladda ner

Här hittar du material som kan laddas ner. En del går också att beställa. Du kan söka själv eller utifrån olika ämnesområden.

Sök själv bland allt material

Material att ladda ner - sök själv

 

puffbild, kalender-årshjul

Kalender och årshjul

Här hittar du flera varianter av månadskalendrar att använda tillsammans med bildark. Det finns också årshjul. 

Schema, material att ladda ner

Scheman

Här finns olika varianter av dagsremsor och veckoscheman som du kan använda tillsammans med bildark. 

Bildark

Här finns bildark på olika teman som du kan använda tillsammans med scheman och kalendrar.

Undra läser barnbok med pratkarta

Pekprata till sagor

Att pekprata är ett sätt att utveckla både samspel och språkförståelse. Det finns flera pekkartor för böcker att ladda ner och skriva ut. 

Pratkartor

Med pratkartor kan du pekprata i vardagliga situationer. Det finns pekkartor för olika situationer, till exempel för att spela spel, sova, läsa eller fika.

Bilderböcker för vuxna

Tips på bilderböcker om vardagssituationer med lättläst text och AKK för ungdomar och vuxna.

puffbild, pengar

Hantera ekonomi

Här har vi samlat kognitivt stöd om att planera budget och ekonomi.

puffbild, adhd-material

Adhd-centers föräldratips

Här finns tips för föräldrar kring områden som sömn, skola, måltider, kompisar, fritid och känsloutbrott. Du hittar även böcker att beställa till självkostnadspris.

puffbild sexuell hälsa

Sexuell hälsa

Här finns bildstöd för samtal kring sexuell och reproduktiv hälsa. Materialet är ett stöd i att både ge ord kring ämnet och stötta minnet.

Enklare liv

Enklare liv är en serie med tips på kommunikativt och kognitivt stöd för olika delar av hemmet. 

Illustration över en skola med olika rum

Tips för skolan

NPF-säkra skolan är en serie med tips på hur olika miljöer i skolan kan anpassas för barn med bland annat autism och adhd. Tipsen kan skrivas ut eller sparas.

Tipsblad Puffbild

Tips för aktivitet och lärande

Här finns tips på appar och material för kommunikativt och kognitivt stöd. Det kan vara tips om planering, känslor, sömn, språkträning, enkla spel och AKK. 

Samhällets stöd Puffbild

Samhällets stöd

Här hittar du foldrar, broschyrer och material om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Bildstöd intensivvård Coronaviruset Covid-19

Material på andra webbplatser

Det finns flera webbplatser som erbjuder gratis möjligheter att skapa egna bildstöd. Här kan du också hitta resurser för lättläst information. 

Enhetsfoldrar puffbild

Våra mottagningar

Här hittar du foldrar om Habilitering & Hälsas mottagningar, från A till Ö.

Puffbild, besökshjälpen

Stöd i vårdmötet

Här finns bland annat foldern Besökshjälpen och mall för tidsregistrering som kan användas av habiliteringen eller annan vårdgivare.

TIdningen Funktion i fokus

Tidningen Funktion i fokus

Här finns alla nummer av tidningen Funktion i fokus. Du kan ladda ner eller beställa. På våra temasidor kan du läsa artiklar som tidigare publicerats i tidningen och få tips om ämnen som sömn, matvanor, smärta och föräldraskap.

Undra puffbild

Superhjälten Undra

Här kan du ladda ner appar och läsa böcker med Undra som är habiliteringens superhjälte.