Bildstöd om sexuell hälsa

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Sexualitet, Språk och kommunikation, Habiliteringens resurscenter

Här finns bildstöd för samtal kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Sexualiteten är en viktig del av att vara människa genom livet. ”Trygga rum” och samtal kring frågeställningar och erfarenheter kan bidra till god sexuell hälsa. Bildstödet är tänkt att vara till hjälp att både ge ord kring ämnet och stötta minnet.

För att skapa ett ”tryggt rum” är det nödvändigt att du som samtalspartner har en tillåtande och positiv inställning till sexualitet. Detta gör det lättare för personen du samtalar med att ställa frågor eller berätta om erfarenheter, också de som inte varit positiva, vilket ger möjlighet att rusta personen med nya strategier för att identifiera och undvika risker i framtiden.

Med pratkartan kan du pekprata med personen du kommunicerar med. Du är modell och pekar på bilderna samtidigt som du pratar. På vissa av pratkartorna finns hänvisningar till andra samt till en generell pratkarta med användbara ord. Hänvisningarna är till för att man snabbt ska kunna hitta bildstöd för nya frågeställningar som kan tänkas dyka upp under samtalet.

bild på bildstöd om sexuell hälsa