Listen

Material att ladda ner - sök själv

Här hittar du allt material att ladda ner. En del går också att beställa, men under juli skickar vi inte ut några beställningar. Du kan söka på fritext eller filtrera. Om du vet den exakta titeln kan du också söka genom att skriva titeln inom citattecken, till exempel "Boken för dig om adhd". Under juli månad skickar vi inte ut några beställningar. Verksamheten kommer igång i mitten av augusti.

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Återställ
Barn
Vuxen
Återställ
Samhällets stöd
Skola, arbete och sysselsättning
Motorik och förflyttning
Andning och sväljning
Smärta och sinnesintryck
Dagliga rutiner
Språk och kommunikation
Socialt samspel och relationer
Hälsa och levnadsvanor
Problembeteende
Kunskap om funktionsnedsättningen
Stöd till anhöriga för det egna måendet
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Habiliteringscenter Järva barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Hjärnteamet barn
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Återställ

Visar 30 dokument

Sorterar på: Bokstavsordning

Bokstavsordning
Publikationsår

2023

Lena Westholm, Adhd-center

En folder som beskriver Adhd – huvudsakligen ouppmärksam form (add) och vilket stöd som finns.

Se mer

Folder Adhd huvudsakligen ouppmärksam form (add)

2023

Habilitering & Hälsa

För familjer med barn och ungdomar till och med 17 år.

Se mer

Kursprogram Adhd-center ht 2023

2021

Habiliteringens resurscenter

Ett häfte med tips på olika aktiviteter och lekar man kan göra med enkla samtalsapparater.

Se mer

2023

Habiliteringens resurscenter

Ett häfte med tips hur man kan locka till samspel kring böcker med anpassningar.

Se mer

Häften för appar - Anpassade böcker

2024

Habiliteringens resurscenter

Ett häfte med tips på appar för den som behöver kommunikativt stöd för uttryck och förståelse.

Se mer

Tips för appar

2024

Habiliteringens resurscenter

Ett häfte med tips på appar som man kan använda när man vill prata om känslor.

Se mer

Appar om känslor

2024

Habiliteringens resurscenter

Ett häfte med tips på utrustning, appar och program för att ringa videosamtal.

Se mer

Att ringa videosamtal

2024

Habiliteringens resurscenter

Ett häfte med tips på appar för att träna tidig läs- och skrivförmåga.

Se mer

Appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga

2024

Habiliteringens resurscenter

Ett häfte med tips på appar att använda för lek och lärande.

Se mer

Tips på appar för lek och lär

2024

Habiliteringens resurscenter

Ett häfte med ett urval av appar för kalender, schema, dagbok och steg-för-steg-instruktion.

Se mer

Tips för appar för planering med bilder

2023

Adhd-center

Här är Adhd-centers tips till föräldrar om att vara bonusförälder till ett barn med adhd. Du kan ladda ned och skriva ut dem.

Se mer

Adhd-centers tipsblad

2018

Habilitering & Hälsa

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Se mer

Besökshjälpen utan bildstöd

2018

Habilitering & Hälsa

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Se mer

Besökshjälpen med bildstöd

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av aktiviteter för barn i förskoleåldern.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Städbilder.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder på högtidsdagar och speciella händelser.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder för morgon- och kvällsrutiner.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med schemat för Duscha, tvätta håret, byta kläder som också finns att ladda ner.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda för att komma ihåg vad som ska packas i gympa- eller badpåsen, bilderna sätts t ex i en knippa eller på en remsa.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Bilder på klockor där man fyller i visarna. Används med scheman.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Bilder på klockor med klockslag. Används med scheman.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman eller i samtal. Bilder på olika känslor.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman eller annat underlag. Bilder på kläder.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman eller annat underlag. Bilder på mat och dryck.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av aktiviteter för barn och ungdomar i skolåldern.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av aktiviteter i hemmet för vuxna, del 1.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av aktiviteter i hemmet för vuxna, del 2.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av aktiviteter i hemmet för vuxna, del 2.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av fritidsaktiviteter, del 1.

Se mer

2020

Habiliteringens resurscenter

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av fritidsaktiviteter, del 2.

Se mer

1/12