Bildark 16. Tidvisning, med klockslag

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Dagliga rutiner, Hantera tid, planera och genomföra, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Bildark

Bilder på klockor med klockslag. Används med scheman.

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Tid­visning med klockor med visare ifyllda.