Appar för att prata om känslor

2024

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Socialt samspel och relationer, Problembeteende, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Att upprätthålla relationer, Habiliteringens resurscenter, Skada sig själv , Skrämma eller skada andra , Förstöra saker, Häfte

Ett häfte med tips på appar som man kan använda när man vill prata om känslor.

Ett häfte med tips på appar som man kan använda när man vill prata om känslor. Här har vi förslag på appar att använda som utgångspunkt eller verktyg när man vill prata om känslor. Exempelvis hur ser man ut när man känner sig glad, ledsen eller arg. Vad händer? Varför? Vad kan man göra?

Appar som beskrivs är

  • Puffarna 1-4
  • Grimace
  • Smarty Pants
  • Peppy Pals Farm
  • Peppy Pals Sammy hjälper till
  • Avokiddo Emotions
  • Touch and Learn - Emotions
  • Undra om känslor

och en app där man kan använda egna bilder och ljud och skapa utifrån individ och behov, Ritprata 2.

I materialet för utskrift beskrivs varje app mer utförligt med egenskaper, version och pris. Det finns också en QR-kod för att underlätta nedladdning av apparna. Sammanställningen är uppdaterad i mars 2024.

Appar om känslor