Bildark 5. Aktiviteter, arbete, daglig verksamhet

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Skola, arbete och sysselsättning, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Bildark

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av aktiviteter i hemmet för vuxna, del 2.