Bildark 11. Högtidsdagar och speciella händelser

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Dagliga rutiner, Hantera tid, planera och genomföra, Skola, arbete och sysselsättning, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Fritid, Bildark

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder på högtidsdagar och speciella händelser.