Besökshjälpen

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Samhällets stöd, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Anpassningar, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Den kan användas som stöd före, under och efter vård- eller tandläkarbesök. Fylls i hemma och tas med till besöket. Foldern finns i två versioner, med och utan bildstöd.
Besökshjälpen med bildstöd

Besökshjälpen utan bildstöd