Bildark 14. Packa gympa- och badpåse

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Dagliga rutiner, Hygien, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Fysisk aktivitet, Habiliteringens resurscenter, Fritid, Bildark

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda för att komma ihåg vad som ska packas i gympa- eller badpåsen, bilderna sätts t ex i en knippa eller på en remsa.