Appar för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

2024

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Socialt samspel och relationer, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Att ta kontakt, Att upprätthålla relationer, Habiliteringens resurscenter, Häfte

Ett häfte med tips på appar för den som behöver kommunikativt stöd för uttryck och förståelse.

Här får du tips på appar för personer som behöver alternativt eller kompletterande kommunikativt stöd för uttryck och förståelse. AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation och är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor. AKK ersätter eller kompletterar ett bristande tal/språk i kommunikationen mellan människor och hjälper personen med kommunikationssvårigheter att förstå andra eller att uttrycka sig. AKK kan vara allt från enkla bilder eller fotografier till talapparater, surfplattor och datorer med olika styrsätt. Samma person behöver oftast olika alternativ och komplement beroende på situationen och vem man ska prata med. Här har vi sammanställt några appar för AKK på smartphone eller surfplatta.

Appar för tidig AKK

  • Tap Speak Sequence Standard
  • Smooth Talker AAC
  • Snap Scene

Appar för symbolkommunikation

  • Widgit GO
  • ChatterBoards AAC
  • GoTalk Now
  • Snap Core First

Appar för skriven, textbaserad AKK

  • Predictable Svensk
  • Proloquo4Text
  • Speech Assistant AAC

I materialet för utskrift beskrivs varje app mer utförligt, med egenskaper, version och pris. Det finns också en QR-kod för att underlätta nedladdning av apparna. 

Tips för appar