Appar för att träna tidig läs- och skrivförmåga

2024

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Häfte

Ett häfte med tips på appar för att träna tidig läs- och skrivförmåga.

Tips på appar för den första inlärningen av läs- och skrivförmåga. Appar både för barn och vuxna att använda på surfplatta eller smartphone. Apparna är indelade i träning av olika läs- och skrivförmågor.

Spåra och forma bokstäver

 • Skrivguiden
 • LetterSchool
 • Bogga Alfabet svenska

Öva ljud och bokstavskoppling

 • Knäck läskoden
 • Ljudlek
 • ABC starter kit svenska
 • Bornholmslek
 • Poio
 • ABC-klubben
 • Bokstavslek
 • Ordens magi
 • Bokstamera
 • Spel-Ett

Sammanljudning av bokstäver (ljudsyntes)

 • Bokstavspussel
 • ABC-spelet
 • Läsguld
 • Läsguld 2

Helordsläsning

 • Speciella ord
 • ABC-bingo

Avkodning av ord

 • Happi läser
 • Lyssna och läs

Lyssna och läs med interaktiva böcker

 • Hanna och Henri - roboten
 • Mulle Meck bygger en bil

Stava

 • Happi stavar
 • Happi och ordtjuven
 • Trilo stavar

Läsförståelse

 • Läs och förstå
 • Lära läsa
 • Jag läser
 • Läslandet 2

Skriv ord och text med ljudstöd

 • Skolstil 2
 • ASL - skriva sig till läsning

I materialet för utskrift beskrivs varje app mer utförligt, egenskaper, pris, version och om den lämpar sig både för barn och vuxna. Det finns också en QR-kod för att underlätta nedladdning av apparna. Sammanställningen är uppdaterad i juni 2023.

Appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga