Bildark 15. Tidvisning, tomma klockor

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Bildark

Bilder på klockor där man fyller i visarna. Används med scheman.

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Tid­visning med klockor där visarna behöver fyllas i.