Bildark 12. Morgon- och kvällsrutiner

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Dagliga rutiner, Hygien, Hantera tid, planera och genomföra, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll, Bildark

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder för morgon- och kvällsrutiner.