Kommunikationspass - viktigt att veta om mig

2020

Habiliteringen & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Språk och kommunikation, Dagliga rutiner, Socialt samspel och relationer, Samhällets stöd, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk)

Ett kort att ha med sig till vården när man har svårt att förstå eller att göra sig förstådd. Öppnas i word och fylls i, alternativt skrivs ut och fylls i för hand.

Det här kortet är tänkt att hjälpa dig som kan ha svårt att förstå eller göra dig förstådd när du kommer till nya miljöer. Det kan vara bra att ha om du blir sjuk eller stressad och inte har med dig någon som du känner.

Kortet är framtaget för att fyllas i tillsammans med någon du litar på, hemma i lugn och ro.

Ta med det vid akuta besök i sjukvården då du vill eller måste klara dig utan personal eller närstående. Tänk på att det bara är det allra viktigaste som ska stå på kortet.

Bilderna på kortet kan du peka på om du inte vill eller kan svara på frågor du får. Då förstår den som frågar vad du vill.

Då kortet fyllts i så plasta in det och ha det där du hittar det lätt och snabbt.
Sätt gärna ett band i så kan du hänga det runt halsen då du åker.

Kommunikationspass

Fler kommunikationspass

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) har tagit fram mallar för kommunikationspass: 
Kommunikationspass på nka.se 

Dart i Västra Götalandsregionen har tagit fram mallar och handledning för kommunikationspass: 
Kommunikationspass på vgregion.se