Bildstöd i vården

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Bildark

DART i Västra Götalandsregion har tagit fram bildstöd med enkel text på olika språk för information och kommunikation inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Hitta bildstöd

Bldstöd i vården

Dart arbetar med kommunikationsstöd, AKK, i olika former i Västra Götalandsregionen. Darts insatser rör nästan alltid både låg- och högteknologisk kommunikation. Stockholms motsvarighet till Dart är Habiliteringens resurscenter.