Tidsregistrering

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Hälsa och levnadsvanor, Dagliga rutiner, Smärta och sinnesintryck, Problembeteende, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Anpassningar, Schema

Tidsregistrering – av smärta, beteendeavvikelser eller andra symtom.

Schemat i den här foldern kan användas för att få en överblick över hur ofta, hur länge och när på dygnet ett symtom eller beteende förekommer. Kan användas som stöd inför beslut av vårdåtgärd och vid utvärdering.

Folder - Tidsregistrering